Särskild företrädare för barn

2019-11-05
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Särskild företrädare för barn

När utses en särskild företrädare?  När ett barn under 18 år utsätts för brott är huvudregeln att barnet, likt en vuxen, företräds av ett målsägandebiträde under rättsprocessen och att det är barnets vårdnadshavare som beslutar om barnets deltagande i processen. Om det är barnets vårdnadshavare som är misstänkt för brottet, eller om vårdnadshavaren står i […]