Att jobba som notarie på Södertörns tingsrätt

notarienotarietjänstgöring

Under två år kommer vi att följa vår notarie Julia Högberg på Södertörns tingsrätt. När vi träffar Julia nu har hon varit på tingsrätten i två månader. Hon ska vara här i två år. Notarietjänstgöringen är en tidsbegränsad tjänstgöring som den som är klar med juristutbildningen kan söka till. Parallellt med det praktiska arbetet på domstolen erbjuds notarien utbildningar, både obligatoriska och frivilliga.

En intensiv start

Julia beskriver att hon upplevde den första tiden som intensiv med mycket nytt att ta in. Som relativt ny notarie är hon behjälplig i alla förberedelser inför sammanträden och huvudförhandlingar i tingsrätten. Hon för protokoll och förbereder rättsutredningar inför de olika målen. Hon hjälper även till med handläggningen av ärenden. Dessa kan handla om väldigt olika saker, allt från att anordna godmanskap till att utse en särskild företrädare för barn.
Dessutom ansvarar Julia för att tekniken fungerar i salarna i samband med förhandlingarna. till exempel när åklagaren vill spela upp en övervakningsfilm eller när vittnen som inte finns på domstolen ska vittna via videolänk från någon annan tingsrätt. – Den första tiden är lätt kaotisk. Det har varit viktigt och bra för mig att jag har en fadder bland de övriga notarierna och att jag också har en domare som handledare på min avdelning, berättar Julia. Jag har känt mig väl omhändertagen och det är skönt att det finns folk att gå till då man har frågor. Än så länge har det framförallt varit praktiska frågor kring arbetet som Julias äldre notariekollegor har kunnat hjälpa henne med.

”Det är en speciell situation eftersom man är så många notarier på varje avdelning och alla har mer eller mindre haft samma upplevelse av att komma som ny. Alla är mycket hjälpsamma och det är ett stort stöd.

Tidiga planer på att studera juridik 

Julia bestämde sig tidigt för att hon ville läsa juridik och sa redan som liten att hon ville företräda människor som inte kunde göra det på egen hand. Hon gjorde praktik vid gamla Handens tingsrätt då hon var 14 år och ända sedan dess har hon haft siktet inställt på att sitta ting – helst på Södertörns tingsrätt. Julia har alltid varit samhällsintresserad och har tidigare läst på socionomprogrammet, efter ett och ett halvt år på utbildningen kom Julia tillbaka till barndomens drömmar om att läsa juridik och bytte därför till juristprogrammet. Det är inget val hon har ångrat i dag. Notarietiden ser Julia som en möjlighet att förbättra sina juridiska kunskaper och få en god inblick i det praktiska arbetet i en domstol. Hon tror att den kunskapen kan vara nyttig oavsett var inom rättsväsendet hon senare väljer att arbeta. Julia själv är specialintresserad av juridiska frågor som rör barn och i dagsläget tror hon att det är inom det området hon kommer att arbeta, men känner samtidigt att de två åren som notarie ger henne möjlighet att reflektera över vad hon vill göra i framtiden.

Skillnaden mellan att studera juridik och att arbeta med juridik

”Den största skillnaden jämfört med studierna är nog att allt man gör nu faktiskt ”är på riktigt” och får effekt för fler än bara en själv. Det gör att man måste vara skärpt och riktigt insatt i de olika mål man arbetar med. Utbildningen är en nödvändig grund men för att bli en bra verksam jurist måste man få tillämpa den teoretiska kunskapen i en praktisk kontext och där ser jag notarietjänstgöringen som ett bra första steg.

Det finns mycket intern utbildning på Södertörns tingsrätt och dessutom en rad kurser som Domstolsverket erbjuder notarierna under notarietiden. Det tycker Julia är bra. Det är ingen garanti att man är expert på ett område bara för att man har läst en kurs om det för två år sedan. Kunskaperna behöver hela tiden fräschas upp och också anpassas till verkligheten på domstolen. Julia upplever också att det blir ett helt annat fokus än tidigare på de som faktiskt är föremål för rättens beslut. Det blir tydligt på ett annat sätt än under studierna att det handlar om enskilda människor och vilken enorm betydelse ett beslut i den ena eller andra riktningen kan ha för dem.

Råd till de som studerar juridik 

Julia funderar över om hon skulle vilja ge något råd till de studenter som i dag läser på juristutbildningen. ”Gå på så många rättegångar som möjligt under studietiden. Man lär sig mycket bara genom att titta på aktörerna i rättssalen. Julia tror vidare att en viktig komponent vid sidan av den juridiska kunskapen är den sociala kompetensen. Det är viktigt att man har träffat människor från olika bakgrund och lärt sig att bemöta dem innan man börjar arbeta som jurist. Majoriteten av de människor som kommer till domstolen skiljer sig mycket från de människor man tidigare har träffat om man bara har studerat vid universitetet. Det är viktigt att både domare och övriga aktörer i rättssalen kan bemöta parterna på ett respektfullt sätt och utifrån parternas förutsättningar. Julia själv har arbetat parallellt med studierna, både i butik och inom kriminalvården. Hon tror att de erfarenheter hon har fått från dessa områden kan hjälpa henne också inom juridiken.
”Det finns en slags fördom om att det bara finns en typ av människor som arbetar i våra domstolar. Som ung, svart kvinna känner jag att jag också kan bidra till något positivt genom att bara finnas i rättsväsendet. Det är viktigt att mångfalden sprids även till domstolarna, poängterar Julia. Hon beskriver själv hur en part med en annan etnisk bakgrund än svensk kom fram till henne efter en förhandling och påpekade hur skönt han tyckte det var att även ” se någon som liknar en själv”.  Julia tycker för egen del att det är roligt att Södertörns tingsrätt ligger så långt fram i sitt arbete med bemötandefrågor och strävan att vara en mer modern domstol eftersom hon för egen del också är intresserad av dessa frågor.
Dags för Julia att återgå till sitt arbete som notarie. I dag har hon skrivit sitt allra första förslag till dom, vilket är något som notarier också gör under sin notarietjänstgöring. Om sex månader, i september, träffar vi Julia på nytt. Vad har hon lärt sig då? Är hon mer säker på vad hon vill syssla med då? Om du följer bloggen får du veta.