En arbetsdag är ofta intensiv, men aldrig tråkig!

åklagarenotarienotarietjänstgöringSödertörns tingsrätt

För tio år sedan var Karin Borg notarie på Södertörns tingsrätt. Nu arbetar hon på Söderorts åklagarkammare och kommer ofta till tingsrätten i egenskap av åklagare. Men det var som notarie på Södertörn som Karin fick klart för sig att hon ville bli åklagare. Vad minns hon av notarietiden? Och hur kommer det sig att hon trivs så bra i rollen som åklagare? Domarbloggen har träffat Karin för att få veta mer.

Juristprogrammet öppnar dörren till många spännande karriärvägar

Det var inte självklart för Karin att hon skulle börja läsa juridik på universitetet. Ingen i hennes familj hade studerat juridik och inledningsvis valde Karin att läsa statsvetenskap eftersom hon var intresserad av samhällsfrågor. Hon funderade över om hon skulle bli statsvetare eller kanske psykolog eftersom människors liv och livsöden alltid fascinerat henne. Men så småningom insåg hon att alla arbeten som en statsvetare kan söka också är möjliga att söka för en jurist och dessutom har juristen möjlighet att söka en hel del arbeten som kräver en juristexamen. Valmöjligheterna som jurist var därmed mycket större än som statsvetare och därför sökte Karin och kom in på juristprogrammet på Uppsala universitet.

Uppsala var på många sätt en trevlig studentstad och Karin trivdes såväl med utbildningen som med studentlivet. På somrarna arbetade hon på olika affärsjuridiska byråer och när hon väl var klar med sin examen fortsatte hon på en av byråerna som hon hade sommarjobbat på. Men i bakhuvudet hade Karin hela tiden tanken på att sitta ting och tänkte att hon skulle bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden om hon dessutom hade suttit ting. Hon var också på det klara med att affärsjuridik inte var det juridiska område som fascinerade henne allra mest. Hon började fundera över om det inte var som domare eller åklagare som hon ville arbeta i framtiden. Det är båda yrken som kräver att man har suttit ting. Under alla förhållanden skulle tiden som tingsnotarie ge henne ytterligare tid att fundera på vad hon ville göra i framtiden.

Södertörn – gott rykte och många brottmål

Karin valde att söka tingstjänstgöring just på Södertörns tingsrätt eftersom hon hade hört mycket gott om just den domstolen från tidigare kursare i Uppsala.

Jag visste att det skulle vara en modern arbetsplats med mycket stora brottmål vilket ju var precis vad jag ville. Det visade sig också att det jag hört stämde och jag trivdes väldigt bra, förklarar Karin.

Karin tycker att arbetet som notarie var oerhört varierande och hon fick en bra insyn i flera olika rättsområden. Notarierollen är vidare en roll som man växer in i och ju längre man arbetar desto mer ansvar och självständighet får man, minns Karin.

Man förfinas som jurist men ställs också inför många helt oförutsedda situationer där man får träna sig på att vara praktisk, pragmatisk och stresstålig. Det var även fantastiskt att tillhöra ett notariekollektiv och jag umgås fortfarande med flera av mina före detta notariekollegor som idag jobbar med helt olika saker. Oavsett vad man vill arbeta med i framtiden är erfarenheterna från en notarietjänstgöring värdefulla, sammanfattar Karin.

Karin upptäckte åklagaryrket i rättssalen

Det var i rättssalen som notarien Karin förstod att hon ville bli åklagare. Hon kom på sig själv med att avundas åklagaren som fick vara så aktiv i rättssalen och som även fick gå ut ur rättssalen tillsammans med alla andra parter. Åklagaren fick vara i händelsernas centrum på ett sätt som tilltalade Karin.

Och plötsligt insåg Karin att just rollen som åklagare var en utmärkt kombination av hennes tre drömyrken, det vill säga juristen, statsvetaren och psykologen. Som åklagare är det viktigt att ha ett samhällsintresse och att vara duktig på juridik samtidigt som kontakten med människor i kris gör att man måste tycka om att möta människor och samtala med dem och få dem att känna sig bekväma.

Rollen som åklagare är varierad och just variationen är en stor fördel med yrket, enligt Karin.

Som åklagare är jag inte bara en aktiv part i processen i rättssalen utan jag leder även förundersökningar. Att vara förundersökningsledare är en oerhört rolig del av jobbet, man jobbar nära polisen och försöker tillsammans lösa brott. Som åklagare fattar man dagligen många, ibland väldigt ingripande, beslut, påpekar Karin.

Karin upplever inte att hennes arbete är ensamt även om hon är självständig i sitt beslutsfattande.

Hon tycker att hon har gott om kloka kollegor som hon kan diskutera med.

En arbetsdag är ofta intensiv men aldrig tråkigt. Det finns alltid en förundersökning som ska drivas framåt, ett åtal som ska väckas eller en rättegång som ska förberedas, avslutar Karin.