Att sitta ting – det är en erfarenhet som alla jurister har nytta av!

försvararejuridikstudiernotarie

Möt Matilda Bergström som var notarie på Södertörns tingsrätt för snart elva år sedan. I dag är hon advokat men det var egentligen en slump som gjorde att hon började plugga juridik. Notarietiden gav henne både en bred teoretisk bas att stå på och många vänner för livet.

Det var egentligen en ren tillfällighet att Matilda halkade in på juristbanan. Under gymnasietiden hade hon siktet inställt på att bli journalist men efter gymnasiet hoppade hon på en juridisk översiktskurs på Stockholms universitet och då fick hon upp ögonen för juridiken. Kursen var så intressant att hon bestämde sig att söka in till juristprogrammet som är 4,5 år och hon blev inte besviken.

En bred utbildning

Matilda minns juristutbildningen som en väldigt bra och bred utbildning, men så här i efterhand hade hon uppskattat fler muntliga inslag i form av seminarier, redovisningar och rättegångsspel. Mycket av undervisningen bestod av stora salsföreläsningar och som student fick man mycket sällan tillfälle att öva på sin retoriska förmåga. Matilda anser att retorisk skicklighet är något som värdesätts högt oavsett vilken bana man sedan väljer och fler muntliga inslag tror hon hade gagnat samtliga juriststudenter.

En första kontakt med verkligheten efter studierna

När Matilda var klar med studierna hade hon ingen aning om vad hon ville göra, men hon hade hört från många håll att det var bra att söka ting och få arbeta som notarie på en domstol. En tingstjänstgöring skulle också ge henne tid att reflektera kring framtiden. Och det var kanske just den här kontakten med verkligheten efter studierna som hon behövde. Matilda fick nämligen snabbt upp ett intresse för brottmål och då passade Södertörns tingsrätt väldigt bra eftersom tingsrätten hade många, men också stora brottmål. Som notarie på Södertörns tingsrätt var man delaktig under såväl målens beredning som under huvudförhandlingen som ofta avslutades med att notarien fick votera, dvs lämna sin syn på hur tingsrätten skulle döma i målet. De mindre brottmålen kunde man få vara ordförande i som notarie när man kommit en bit på notarietjänstgöringen och det gav en bra och nyttig vana vid att leda förhandlingar. De större brottmålen gjorde att hon kunde vässa sina juridiska kunskaper genom att votera samt delta både i rättsutredningar och domskrivning.

Jag trivdes fantastiskt bra med alla kollegor på tingsrätten och notarietiden blev som en förlängning av studietiden. När jag satt ting var vi runt 50 notarier på hela tingsrätten och man lärde snabbt känna varandra eftersom vi samarbetade mycket mellan avdelningarna och deltog i många kurser tillsammans. Jag kommer särskilt ihåg att det fanns en stor gemenskap bland oss notarier eftersom vi delade vardagen ihop och var på ungefär samma plats i livet. Man hjälptes åt och peppade varandra även om det i perioder var mycket att göra. Många av mina närmaste vänner är de som jag lärde känna under notarietiden och även om alla har valt helt olika yrkesbanor så återkommer vi ofta till hur kul det var att sitta ting, berättar Matilda.

Notarietjänstgöringen är en viktig erfarenhet för alla

Hon tycker att notarietiden gav henne bred juridisk kunskap inte enbart när det gäller brottmål utan också när det gäller tvistemål i form av fordringsmål och vårdnadsmål. Hon menar att det var notarietiden som lärde henne att tillämpa juridiken i praktiken, att inse vikten av noggrannhet och att få en fördjupad förståelse för den juridiska metoden. Notarietiden var också ett tillfälle för henne att utveckla skrivförmågan med erfarna domare som bollplank.

Jag rekommenderar verkligen alla juriststudenter som har möjlighet att söka ting. Det är en erfarenhet som alla har nytta av eftersom man lär sig så oerhört mycket kring rättsväsendet i stort men också kring juridik i största allmänhet, menar Matilda.

En framtid som försvarare

Matildas intresse för straffrätten innebar så småningom att hon valde att satsa på en bana som försvarare, men innan dess hann hon med att påbörja utbildningen till domare som fiskal vid Svea hovrätt. Tiden som notarie och fiskal gjorde att hon fick en alldeles speciell inblick i hur domstolarna fungerar och hur de processuella reglerna tillämpas i praktiken. Som försvarare tycker hon att det har varit en stor fördel att ha arbetat i både tingsrätt och hovrätt. Särskilt betydelsefullt har det varit att ha närvarat vid överläggningar i brottmål eftersom det är då domstolen genomför sin bevisvärdering och går igenom de argument som lagts fram av parterna.  En annan fördel med att ha suttit ting är att man under tiden som notarie även utvecklar en god förmåga att kommunicera effektivt både muntligt och skriftligt.

Matilda tycker att arbetet som försvarsadvokat är både givande och intressant.  I sin roll som försvarare får hon möjlighet att hjälpa människor som befinner sig i svåra situationer och argumentera för deras sak. Mötet med människor i kombination med processandet är det som Matilda uppskattar allra mest i sitt arbete.

Som försvarsadvokat är ingen dag den andra lik och det gäller att vara flexibel eftersom schemat sällan blir som hon har tänkt sig. Hon behöver ofta med kort varsel närvara vid polisförhör även om den största delen av hennes vardag tillbringas i rättssalen vilket är en plats som hon lärde känna mycket väl redan under sin tid som notarie.

Vill du också bli notarie?

Sex gånger per år är det möjligt att söka en notarietjänst se vidare på Lediga notarieanställningar – Sveriges Domstolar