Samtliga deltagare från Östersunds tingsrätt och domstolarna i Bosnien-Hercegovina

Domstolar från Bosnien-Hercegovina på besök i Östersund

Bosnien-Hercegovinainternationellt samarbeteÖstersunds tingsrätt

Den 28–29 juni fick Östersunds tingsrätt besök av tre domstolar från Bosnien-Hercegovina. Deltagarna var såväl domstolschefer som domare, notarier (motsvarande) och domstolshandläggare, från tingsrätterna i Ljubuski, Konjic och Siroki Brijeg. Besöket skedde med anledning av Sveriges Domstolars utvecklingssamarbete med Bosnien-Hercegovina.

Samtliga deltagare från Östersunds tingsrätt och domstolarna i Bosnien-Hercegovina

Samtliga deltagare från Östersunds tingsrätt och domstolarna i Bosnien-Hercegovina

Sedan 2017 bedriver Domstolsverket, i samarbete med flera domstolar i Sverige, ett utvecklingssamarbete med motsvarigheten till Domstolsverket i Bosnien-Hercegovina. Bakgrunden är att de bosniska domstolarna har väldigt långa handläggningstider och höga målbalanser, trots en jämförelsevis stor andel domare per invånare. Det har också visat sig att en stor del av domarnas arbetsuppgifter inte är särskilt kvalificerade. En viktig del av samarbetet handlar därför om att kvalitetssäkra, effektivisera och utveckla de bosniska underrätternas organisation och arbetsmetoder. Det arbetssätt som projektet har utvecklat syftar bland annat till att överföra enklare och administrativa arbetsuppgifter från domare till notarier och domstolshandläggare för att på så sätt renodla domarrollen.

  • Under besöket försökte vi visa det självständiga och kvalificerade arbete som våra domstolshandläggare och tingsnotarier utför och hur det bidrar till att arbetet på domstolen fungerar mer effektivt. Våra gäster från Bosnien-Hercegovina fick bland annat sitta med som åhörare på två brottmålsförhandlingar där en tingsnotarie var ordförande. Efteråt var de imponerade av enkelheten och effektiviteten i vårt arbetssätt. Vi fick också flera kommentarer om hur trevligt samarbetet verkar vara mellan de olika yrkeskategorierna, säger Caroline Hindmarsh, lagman på Östersunds tingsrätt.
Rundvandring på Östersunds tingsrätt för att visa hur målen handläggs.

Rundvandring på Östersunds tingsrätt för att visa hur målen handläggs.

Östersunds tingsrätt

Östersunds tingsrätt är engagerad i utvecklingssamarbetet sedan hösten 2020. I oktober 2021 besökte representanter från Östersunds tingsrätt sina systerdomstolar i Bosnien och Hercegovina, tingsrätterna i Ljubuski, Konjic och Siroki Brijeg, för att bidra med kunskap, utbyta erfarenheter och diskutera lösningar på de problem som finns med långa handläggningstider och höga målbalanser.

Östersunds tingsrätt bjöd på svenskt ”midsommar”-fika, jordgubbar och glass.

Östersunds tingsrätt bjöd på svenskt ”midsommar”-fika, jordgubbar och glass.

Till hösten kommer representanter från Östersunds tingsrätt att besöka domstolarna de nu hade besök av för att se hur de lyckats med implementering av de nya arbetssätten som innebär ökad delegation och även för att diskutera hur arbetet kan fortgå och följas upp.