Företagsbot och knivförbud

arbetsmiljöarbetsmiljöbrottdomstolenföretagsbotknivknivförbudknivlagen

Ikväll sänds tredje avsnittet i SVT:s serie ”Domstolen”. Programmet handlar om ett arbetsmiljöbrott och att ett företag kan dömas till företagsbot i ett sådant fall. Kvällens program handlar även om gränsdragningen när man får eller inte får ha kniv på sig.

Vad är en företagsbot?

Reglerna om företagsbot infördes år 1986 och kan bli aktuella bara om det har begåtts ett brott i verksamheten. Det är alltså företaget som döms att betala och man skulle förenklat kunna säga att företaget får betala för att det begåtts ett brott på jobbet

  • om företaget inte har gjort vad som kan krävas för att motverka brottet
  • om brottet har begåtts av någon i ledande ställning eller
  • om brottet har begåtts av någon i företaget som har ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten
  • Företagsboten kan bli från 5 000 kronor till tio miljoner kronor. När storleken av företagsbot bestäms ska man bland annat ta hänsyn till den skada eller fara som brottsligheten inneburit.

Varför har vi en knivförbudslag?

Den vanligaste formen av dödligt våld i Sverige är knivvåld och det gäller särskilt det dödliga våld som begås av yngre gärningsmän. Detta är skälet till att vi sedan 1988 har en knivförbudslag.
En praktisk betydelse av lagen är att den ger polisen möjlighet att ta ifrån och förstöra knivar och andra farliga föremål från personer innan något allvarligare brott begås. Lagen markerar att man inte ska ha knivar och andra farliga föremål på sig på platser där risken för våldsbrott är stor.

Vad omfattar förbudet?

Knivar och andra i lagen utpekade farliga föremål får inte innehas på allmän plats, på skolområde eller i fordon på allmän plats. Det är alltså på särskilt utpekade platser som det är förbjudet att bära kniv.
Det finns vidare en åldersgräns för så kallad springstiletter och springknivar som innebär att personer under 21 år inte får inneha sådana föremål. Gatustridsvapen som exempelvis knogjärn, kaststjärnor, springstiletter eller springknivar får inte heller säljas till personer under 21 år.

Är det alltid förbjudet att ha kniv med sig?

Förbudet gäller inte om föremålet ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag och inte heller om innehavet är befogat. Det är detta som kvällens program handlar om och det presenterade fallet gick ända upp till Högsta domstolen.