Från Södertörn till Bryssel!

EU-kommissionenlagstiftningnotarietjänstgöring

Mitt namn är Christopher Faroghi och jag avslutade min notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt i slutet av oktober 2018. Idag är jag anställd vid EU-kommissionen och arbetar för närvarande för rättstjänsten. Jag tänkte kort dela med mig om min resa hit från notarietjänstgöringen. Det är viktigt att komma ihåg att en jurist kan arbeta i många olika sammanhang. Ambition och en stor dos nyfikenhet kan ta dig långt, även utanför Sveriges gränser.

Som en långvarig läsare av Domarbloggen hoppas jag att min professionella resa från Stockholm till Bryssel kan hjälpa och inspirera andra jurister som är nyfikna på en internationell karriär. Jag hoppas att min berättelse kan visa att det kan finnas fler möjliga karriärvägar än rättsväsendet i Sverige för den som sitter ting. Självklart är åsikterna i detta inlägg inte nödvändigtvis EU-kommissionens, utan snarare mina egna reflektioner.

Till att börja med tänkte jag förhålla mig kort gällande arbetet som tingsnotarie. Det som utmärker tingstjänstgöringen är att man redan tidigt i karriären får ta mycket ansvar, till exempel genom att få leda egna förhandlingar och döma i både brottmål och tvistemål, samt i vissa fall även besluta om konkurs. Det finns inte mycket som kan mäta sig med känslan av att avkunna sin första dom. Allt som allt kan jag konstatera att notarietiden var väldigt rolig och lärorik, inte minst tack vare notarierna, mina två handledare och alla andra fantastiska medarbetare på domstolen!

Under notarietiden passade jag på att vara tjänstledig i fem månader för att arbeta som Blue Book trainee vid EU-kommissionens generaldirektorat för handel (som i skrivande stund står under Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström). EU-kommissionen erbjuder genom sitt Blue Book program betalda praktikplatser vid företrädesvis något av EU-kommissionen generaldirektorat (avdelningar). Enheten jag var placerad på arbetade med handelspolitiska skyddsinstrument (trade defence instruments), vilket jag snart återkommer till.

Jag kan minst sagt konstatera att min praktikperiod (från mars till augusti 2018) var händelserik. Till exempel införde USA särskilda tullavgifter på stål och aluminium mot flera olika länder, även mot EU. Samtidigt förekommer mycket dumping (export av varor till ett lägre pris än vad det säljs för i landets inhemska marknad) i den internationella handeln till EU. EU-kommissionen var därför tvungen att agera genom skyddsåtgärder för att kunna balansera handeln.

Mycket av EU-kommissionens verksamhet handlar om lagstiftning. EU-kommissionen har nämligen en initiativrätt, vilket innebär att det i princip bara är EU-kommissionen som får föreslå ny lagstiftning inom EU. Inom generaldirektoratet för handel förberedde vi skyddsåtgärder genom att föreslå utkast till förordningar (formellt genomförandeförordningar), vilka sedan antogs av EU-kommissionen. Skyddsåtgärder införs främst genom särskilda tullavgifter på varor som importeras till EU. På detta sätt balanseras priset på varor som dumpas in i EU. Arbetsuppgifterna kunde ibland vara väldigt tekniska. Det har dock sina fördelar att vara jurist när man skriver och föreslår ny lagstiftning (även på andra språk än svenska).

Efter praktikperioden återvände jag till tingsrätten och fortsatte min notarietjänstgöring vid avdelning 4, vilket är den avdelning som även arbetar med konkurser. Min tid tillbaka på tingsrätten blev inte långvarig eftersom jag redan efter tre månader fick beskedet att jag blivit antagen till EU-kommissionens nystartade ’Junior Professionals Programme’, vilket är en tjänst där man under två år roterar mellan tre av EU-kommissionens generaldirektorat. Min första placering är som bekant på rättstjänsten.

På rättstjänsten ger jag rättslig rådgivning till de enheter och avdelningar inom EU-kommissionen som arbetar inom mina ansvarsområden, samt inleder vid behov överträdelseförfaranden mot medlemsstater som bryter mot EU:s regler. Även om arbetsuppgifterna i rättstjänsten skiljer sig väldigt mycket från handelspolitiska instrument så är de i grunden väldigt lika. Det handlar om att finna lösningar till de utmaningar som vi står inför i Europa, vare sig det gäller handel, mänskliga rättigheter, rättsstatliga frågor eller något annat område där EU kan göra skillnad. Det handlar också om att förstå medlemsstaternas olika rättssystem och förutsättningar. EU består ju trots allt av över 500 miljoner medborgare och 28 medlemsstater.

Jag vill verkligen uppmana alla intresserade att titta lite närmare på karriärmöjligheterna (eller möjligheten till utbyte) inom EU-kommissionen. EU-rätten är idag en del av vårt rättssystem. Att ha erfarenhet av att ha arbetat vid EU:s institutioner kan vara väldigt gynnsamt för karriären. Lika mycket kan jag rekommendera arbetet som tingsnotarie, som för mig var en väldigt bra start på karriären trots att jag inte arbetar inom rättsväsendet hemma i Sverige!

Universitets- och högskolerådet (UHR) kan hjälpa den som är intresserad av en karriär inom EU. Kontaktuppgifter till UHR finns via länken:

Jobb i EU – Universitets- och högskolerådet (UHR)

På EPSO:s (European Personnel Selection Office) hemsida kan du läsa mer om de olika karriärmöjligheterna inom EU:

Homepage | EU Careers (europa.eu)