På besök hos Julia

barnBrisnotarienotarietjänstgöringombud

För några år sedan följde Domarbloggen en av våra notarier (Julia Högberg) genom notarietiden. Då beskrev Julia att hon var intresserad av humanjuridik, men att hon också fått upp ögonen för andra rättsområden, exempelvis konkursrätt, under sin notarietid. Vad hände med Julia efter notarietiden? Vi träffar henne på nytt i veckans inlägg.

Tinget gav kunskap om hur det fungerar ”bakom kulisserna”

Direkt efter att Julia avslutat sin notarietjänstgöring fick hon anställning som biträdande jurist på en humanjuridisk byrå i Stockholm. Redan innan tiden på Södertörns tingsrätt hade hon haft siktet inställt på ombudsrollen, men hon var också övertygad om att hon ville sitta ting innan hon började arbeta som ombud.

Jag visste att jag ville ”sitta ting” först, med ambitionen att stärka min yrkeskompetens. Under tiden på tingsrätten tyckte jag att jag kunde märka viss skillnad mellan de ombud, framförallt yngre, som hade ”suttit ting” och inte. Min föreställning var därför att tingsmeriteringen var något som skulle göra skillnad för mig i ombudsrollen, vilket jag upplevde bekräftades när jag påbörjade arbetet på byrån. Grunden för mitt juridiska självförtroende kommer till stor del från tiden på tingsrätten och i rollen som ombud såg jag det som en stor tillgång att ha kännedom om hur det fungerade ”bakom kulisserna”, sammanfattar Julia.

En stor del av arbetet som biträdande jurist handlar om att hantera komplexa juridiska frågeställningar och här hade Julia stor hjälp av det hon lärt sig under notarietiden.

Jag upplevde arbetet som lättare eftersom jag kände mig trygg inom de processuella ramarna. Därutöver speglades erfarenheterna från tingsrätten i allt från att ha kontakt med domstolar och andra myndigheter till sättet att skriva texter och föra juridisk argumentation, fortsätter Julia.

Drömjobbet dök upp

Julia har alltid haft ett särskilt intresse för barn och ungas rättigheter och när hon arbetat ungefär 1,5 år på byrån såg hon en annons från Bris som sökte en barnrättsjurist. Julia förstod när hon läste annonsen att det verkligen var hennes drömtjänst. Hon beslöt sig därför för att söka tjänsten.

Efter en lång rekryteringsprocess erbjöds jag tjänsten och jag tror att en av anledningarna till att de valde mig var för att jag har praktisk erfarenhet av att arbeta med barn i olika rättsprocesser, både som ombud och genom mitt tidigare arbete på domstol. Även om mitt vardagliga arbete inte innefattar processförande har jag stor nytta av tiden från tingsrätten. Många av de frågor Bris arbetar med har direkt koppling till rättsväsendet och i det arbetet är mina erfarenheter från tingsrätten högst värdefulla, menar Julia.

Barnsrättsjurist

I sin nya tjänst som barnrättsjurist hos Bris är Julia knuten till opinion och påverkansenheten.

Vår främsta uppgift är att skapa opinion och driva politisk påverkan, för att flytta barnrättens position framåt. Mitt ansvar är huvudsakligen att stå för den juridiska analysen av det arbete vi gör. I det ingår bland annat att hålla utbildningar i barnrätt externt och internt, skriva remissvar och delta i möten med andra barnrättsorganisationer, myndigheter och politiska beslutsfattare. Det är ett varierande och framför allt inspirerande arbete. Utöver några få frivilliga engagemang har jag ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med politisk påverkan. Mycket av det arbete vi gör är därför helt nytt för mig vilket ibland kan vara utmanande. Den starka förankring jag har i det praktiska juridiska arbetet, dels från byrån dels från tingsrätten, har dock gett mig en kunskap och ett självförtroende som gör att jag kan ta mig an de nya uppgifterna med självsäkerhet, förklarar Julia.

Arbetet innebär också en hel del kontakter och samarbete med kollegor som inte är jurister.

Tidigare har jag mer eller mindre uteslutande arbetat med andra jurister. Nu ser jag det som en stor tillgång att få arbeta med skarpa kollegor från flera olika yrkeskategorier och jag upplever att vi kompletterar varandra på ett bra sätt, poängterar Julia.

Tips till notarier som är i slutet av sin notarietjänstgöring

Är det något särskilt tips som Julia vill ge till de jurister som gör sin tingstjänstgöring? Julia tycker att det är bra som tingsnotarie att börja tänka på nästa steg när man närmar sig slutet av sin tjänstgöring.

Att jag fick erbjudande om anställning innan jag avslutade notarietjänstgöringen tror jag till stor del beror på att jag i god tid började höra av mig till potentiella arbetsgivare. Tingsrätten är många gånger en bra plats när det gäller att träffa arbetsgivare eller i vart fall få upp ögonen för möjliga arbetsplatser. Enligt min mening är det positivt att sondera terrängen i god tid innan notarietiden är slut. Det är dock en avvägning, att börja söka jobb alltför tidigt kan bli ett stressande moment i sig samt att det vissa gånger innebär att nätverkskontakter måste upprätthållas under lång tid, sammanfattar Julia.

När det väl är dags att söka sig vidare från tinget tycker jag inte att man ska vara rädd för att framhålla vilken tillgång det faktiskt är att vara tingsmeriterad. Oavsett vilken arbetsplats man hamnar på så kommer erfarenheterna från tingsrätten att vara en stor tillgång och det är viktigt att arbetsgivaren förstår och värdesätter det, avslutar Julia.

Se tidigare inlägg om Julia:

Att jobba som notarie på Södertörns tingsrätt | Domarbloggen

Nu träffar vi Julia igen! | Domarbloggen

Julia lämnar över stafettpinnen till Felix! | Domarbloggen