Från Södertörn till Islamabad

internationella tribunalen ECCCIslamabadKambodjakonsulära ärendenmänskliga rättigheterNew YorknotarienotarietjänstgöringPenhPhnompol Potutrikesdepartementet

Några gånger per termin brukar Domarbloggen besöka tidigare notarier för att se vad som har hänt efter notarietiden. Nu har turen kommit till Frida Henkow som satt ting på Södertörn under åren 2012-2014. Vad gör Frida idag? Och hur kom det sig att Frida valde just juristlinjen? Vilka råd och tips har hon till dagens juridikstudenter?

En tidig önska om att studera juridik

Frida har vetat att hon ville läsa juridik ändå sedan hon var i 14-års åldern. Hon tror att det som var drivande i hennes intresse för juridiken var att hon genom sitt yrkesval ville kunna hjälpa andra människor. Hon har också alltid tyckt om att diskutera och argumentera vilket var vanligt att man gjorde vid köksbordet i hennes barndomshem, men medger Frida, teve-serien Ally McBeal inverkade också på hennes studieval.

Frida valde så småningom att studera vid Lunds universitet. Det valet var på många sätt självklart. Dels kommer hennes mamma från Lund så hon hade redan en koppling till staden, dels var det viktigt för Frida att studera i en studentstad med allt vad det innebär.

Tiden i Lund var väldigt rolig, vi hade en härlig klass och jag lärde känna många personer som än idag är viktiga i mitt liv. En av höjdpunkterna varje år var firandet under Valborg, jag kan faktiskt sakna det fortfarande, berättar Frida.

Notarietiden

Efter studietiden i Lund återvände Frida till Stockholm för att sitta ting på Södertörns tingsrätt.

Generellt upplevde jag tiden som rolig, framförallt mitt andra år då vi var en notariegrupp som hade väldigt kul ihop och umgicks mycket. Men det tog lite tid innan jag kom in i det. Det var mitt första heltidsjobb efter utbildningen så det var nog lite utav en ”reality check” att förstå vad det innebar att börja arbeta. En klar fördel med Södertörns tingsrätt var att vi var så många notarier. Jag gillade också att det fanns många stora brottmål som jag tyckte det var intressant att få sitta med på, fortsätter Frida.

Hon beskriver också att yngre jurister många gånger har frågat henne om hon kan rekommendera dem att sitta ting.

Mitt svar är ofta att det är väldigt utvecklande som människa att sitta ting eftersom man får möta människor i rättssalen som man kanske inte möter så ofta i vardagen och man får verkligen en inblick i deras liv. Man får också en större förståelse för hur det svenska rättssystemet fungerar. Däremot tycker jag inte att man ska sitta ting för att man känner att ”man borde”. Det beror ju förstås på vad man vill göra, men för många juristyrken är det ju inte alls något ”måste” att man ska ha suttit ting. Om man däremot inte vet vad man vill göra härnäst kan det vara en bra sak att göra för att köpa sig lite tid samtidigt som man håller många dörrar öppna, slår Frida fast.

Efter tiden som notarie

Efter tingstjänstgöringen började Frida att arbeta på en affärsjuridisk byrå i två år, men hon tog sedan tjänstledigt för att prova på att vara praktikant på ECCC, den internationella tribunalen i Kambodja som lagför personer som var delaktiga i folkmordet under Pol Pots regim.

En av mina notariekollegor hade nämligen varit praktikant på domstolen under tiden vi satt ting så han inspirerade mig till att söka. Det var otroligt intressant och jag trivdes väldigt bra i Phnom Penh. Ibland fick jag sitta med i rättssalen och lyssna när något vittne berättade om allt hemskt som hans familj blev utsatt för av de röda khmererna. Där och då bestämde jag mig för att jag ville jobba med internationella frågor, förklarar Frida.

Efter tiden i Kambodja bestämde Frida sig för att hon ville fördjupa sig inom området politik, mänskliga rättigheter och internationella relationer och hon började söka stipendium för att kunna studera i USA. Tack vare stipendier lyckades hon också finansiera en tvåårig masterutbildning i internationella relationer på New York University. Under tiden som hon sökte stipendier och efter att hon hade kommit hem från Kambodja arbetade hon nio månader som åklagaraspirant och därefter kunde hon flytta till New York för att börja studera igen.

Min fjärde och sista termin i New York gjorde jag praktik på Sveriges FN-representation och arbetade då framförallt med mänskliga rättigheter. Efter praktiken fick jag ett vikariat på Utrikesdepartementet i Stockholm. Jag blev placerad i gruppen för mänskliga rättigheter på enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, berättar Frida.

Frida har nu arbetat på Utrikesdepartementet i två år. Hennes senaste tjänst var på den konsulära enheten. Där hon framförallt arbetade med svenskar som sitter frihetsberövade utomlands och hon fungerade om en länk mellan anhöriga i Sverige och våra ambassader på plats. Arbetet handlade framförallt om att ge vägledning till ambassaderna i det konsulära arbetet samt att stå i kontakt med anhöriga.

Det konsulära stödet när en person sitter frihetsberövad innebär bland annat att se till så att personen får ett juridiskt ombud, att personen får träffa läkare och får de mediciner som personen behöver samt att hjälpa till så att personen kan få kontakt med anhöriga och kanske också bistå med fullmakt för att pengar ska kunna deponeras m.m. Våra ambassader följer ärendena men lägger sig så klart aldrig i rättsprocessen i det andra landet, förklarar Frida.

Nya utmaningar till hösten

Men nu väntar nya utmaningar för Frida. I höst ska hon åka till svenska ambassaden i Islamabad och jobba som politisk handläggare i ett år.

Det blir något helt annat! Och med tanke på den nuvarande utvecklingen i ett av grannländerna ser det ut att kunna bli en minst sagt händelserik höst, sammanfattar Frida.

Frida vill avslutningsvis ge ett råd till alla juriststudenter och jurister som precis har avslutat sin utbildning.

Öva på att lyssna inåt för att veta vad ni vill göra och försöka att inte bry er om omgivningens förväntningar alltför mycket. Det är positivt att pröva olika saker, avslutar Frida.