Från tingsrätten till Finansinspektionen

finansinspektionennotarienotarietjänst

Med jämna mellanrum besöker bloggen tidigare notarier för att se vad de arbetar med i dag och hur de ser tillbaka på notarietiden. Nu har turen kommit till Tomas Jönsson som satt ting på Södertörns tingsrätt från våren 2013 till hösten 2014.

Tomas bestämde sig rätt tidigt för att bli jurist och han tror att hans mamma påverkade det egna yrkesvalet.

Min mamma är jurist och hon lyckades nog tidigt väcka det intresset hos mig. Jag tycker om att skriva och att försöka förenkla det som är komplext. Jag tycker också att det är väldigt kul att få grotta ner mig i olika fackområden och det har man ju förmånen att få göra som jurist – att få lära sig lite om mycket! förklarar Tomas.

Studietiden

Tomas började plugga juridik i Uppsala direkt efter gymnasiet. Eftersom han flyttade hemifrån i samma veva så förknippar han studietiden med en stor känsla av frihet och att allt var möjligt.

Jag hade väldigt roligt men drogs väl samtidigt, som många andra, med en lätt ångest över hur allt skulle bli efter examen. Det var en del betygshets som såhär i efterhand känns ganska oviktig, men på den tiden var det lätt att dras med, sammanfattar Tomas.

Tanken om att sitta ting väcks

Efter examen började Tomas att arbeta på Skatteverket och så småningom valde han att lämna Skatteverket för att arbeta med skattefrågor på en stor affärsjuridisk byrå. Han lärde sig mycket av arbetet på byrån, men kände efter ett par år att han ville ha en paus för att fundera över nästa steg.

Jag hade kompisar som satt ting och jag tyckte att det verkade spännande. När jag började läsa på förstod jag att Södertörns tingsrätt hade en väldigt bred flora av ärenden med både uppmärksammade brottmål och omfattande tvistemål. Jag hörde också på flera håll att notarier på Södertörn fick stort eget ansvar och att arbetsmiljön var god. Någonstans påverkade det nog också att jag vid den tiden bodde i tingsrättens domsaga. Jag sökte och lyckades få en tingsplats, minns Tomas.

Ett sätt att växa som jurist

Med facit i handen kan Tomas konstatera att han nog inte förstod hur mycket han egentligen behövde erfarenheten som en notarietjänstgöring ger.

Muntliga förhandlingar gav mig en tydlig uppfattning av hur viktigt det är att som part argumentera på ett sätt som är lätt att följa och förstå. En annan erfarenhet som jag sätter stort värde på var att få sitta med när förliknings- eller samförståndslösningar diskuterades. För mig var det väldigt givande att få se på nära håll hur skickliga fiskaler och rådmän lyckades nå lösningar som i många fall kunde upplevas som mer långsiktigt hållbara än vad en ensidig dom hade varit, exempelvis i familjemål. Oavsett vad man vill jobba med i sin fortsatta karriär så kan jag inte nog rekommendera tingstjänstgöring som ett sätt att växa som jurist, slår Tomas fast.

När han började som notarie var han tidigt inställd på att han nog inte skulle söka sig vidare inom domarbanan. Han såg i stället tingstjänstgöringen som en avgränsad period då han skulle utbilda sig och fundera på hur han ville gå vidare som jurist.

Jag tror att det hjälpte mig genom att ta fokus ifrån notariebetyget. Jag hade förmånen att få arbeta under väldigt kompetenta chefer och det skapade bra förutsättningar för mig att få utvecklas snarare än att känna den där hetsen att hela tiden prestera på topp, som det ibland pratas om. Oavsett vilket mål man har med sin notarietjänstgöring så tycker jag att det är en inställning som man ska unna sig själv; passa på att lära dig. Tjänsten som notarie är en utbildning – ingen audition!  menar Tomas.

Vad hände efter notarietiden?

Efter tingstjänstgöringen började Tomas på Finansinspektionen (FI) som är en statlig tillsynsmyndighet med uppdrag att värna det finansiella systemet, se till att marknaderna fungerar väl och att upprätthålla ett högt skydd för konsumenter.

Tomas har arbetat drygt sex år på FI, men i olika roller. Han började arbeta som jurist på en rättsavdelning och hade bland annat hand om tillståndsprövning och regelgivning och under en period fungerade han som projektledare för att implementera ett nytt omfattande regelverk för värdepappersföretag.

Regelgivning är en ganska stor del av FI:s verksamhet eftersom finansmarknadsrätt är en väldigt rörlig materia som påverkas i hög grad av EU-rätt. Jag hade ju inte tidigare arbetat med det rättsområdet så för mig blev det en brant utvecklingskurva. Som ny fick jag också en tacksam möjlighet att bygga upp ett kontaktnät på FI, förklarar Tomas.

På FI arbetar väldigt många olika kompetenser, från jurister och ekonomer till aktuarier och riskexperter. Tomas brukar säga att det finns en ”nörd” för varje fråga och det är så häftigt att få tillgång till alla dessa nördar (och att få vara en nörd själv!). Efter ungefär två år på rättsavdelningen fick Tomas möjlighet att gå över till en roll som analytiker på en tillsynsavdelning. Han fortsatte då att arbeta med utveckling av regelverk, men nu istället genom att bidra med tillsynsperspektivet på hur nya regler borde se ut för att bäst ta hand om de risker som FI har i uppdrag att bevaka. På tillsynsavdelningarna arbetar både jurister och ekonomer vilket gör att man i samarbetet får tillgång till ett bredare finansiellt perspektiv, utöver de rättsliga frågorna.

Parallellt fick Tomas börja jobba med undersökningar av bolag under tillsyn och att representera FI i olika internationella arbetsgrupper. Det är ofta i arbetsgrupper inom t ex EU som man tar fram de regler som senare ska implementeras genom lag eller FI:s föreskrifter. Som jurist tycker Tomas att det är väldigt intressant att få vara med redan på idéstadiet och försöka se till att de regler som tas fram på internationell nivå också går att tillämpa under svenska förhållanden med avsedd effekt. När sådana regler är färdiga att tillämpas så får man ett väldigt konkret kvitto på att man har gjort nytta menar han.

Det är samma känsla, om inte ännu tydligare, när man arbetar med renodlad tillsyn och vi till exempel beslutar att stänga ner en verksamhet som har varit skadlig för konsumenter, förklarar Tomas.

Goda möjligheter att röra på sig internt

På en tillsynsmyndighet får man en överblick som är väldigt värdefull, menar Tomas. Han har trivts väldigt bra på FI, mycket tack vare att det finns goda möjligheter att röra på sig internt mellan sakområden och att göra en intern karriär som specialist. Ovanpå det tycker Tomas att arbetsmiljön är bra med ett gott ledarskap. För Tomas som har familj är det väldigt viktigt att chefer föregår med gott exempel vad gäller till exempel pappaledighet och VAB. Samtidigt uppskattar han att FI har en ambitiös kultur. Det krävs för att vi ska kunna anpassa oss när nya risker och kriser uppstår, förklarar Tomas. Precis som på tingsrätten är samarbetet väldigt viktigt. Man hjälps alltid åt, oavsett titel eller ansvarsområde.

På FI finns många engagerade och målinriktade människor så det är ofta ett högt tempo, men man är samtidigt väldigt mån om att bibehålla ett gott arbetsklimat. För mig är den balansen viktig, det vill säga att jobba långsiktigt men inte långsamt, avslutar Tomas.