Vad är en framtidsfullmakt?

förvaltareframtidsfullmaktfullmaktgod man

En person kan av olika anledningar drabbas av sådan sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter att ta hand om sig eller sin ekonomi. Det kan handla om saker som att betala räkningar eller ingå avtal om exempelvis hyra av bostad. Om man vill kan man utfärda en framtidsfullmakt till någon eller några för att bestämma vem som ska sköta ens personliga och ekonomiska angelägenheter när man inte längre själv kan fatta beslut i de frågorna. Detta kan vara ett alternativ till en god man eller förvaltare och ett komplement till en vanlig fullmakt.

Framtidsfullmakten blir giltig när den som har skrivit fullmakten inte längre kan fatta beslut i de frågor som fullmakten avser på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och tillståndet är varaktigt. Det kan vara den som fått fullmakten eller tingsrätten som avgör att så är fallet. Om den som fått fullmakten är osäker på om den som gett fullmakten verkligen inte kan ta hand om sina angelägenheter längre kan en ansökan skickas till tingsrätten för att få saken prövad. En sådan ansökan kan också göras om den som har gett fullmakten eller dennes anhöriga inte håller med om att det är så. Det kan också vara så att det angetts som ett krav i framtidsfullmakten att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft för att den ska börja gälla.

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan man alltså själv styra vem som ska fatta viktiga beslut om ens personliga och ekonomiska angelägenheter den dag man inte själv kan göra det.

Läs mer om god man och förvaltare samt när framtidsfullmakt kan vara ett alternativ till sådant ställföreträdarskap i vårt tidigare inlägg på Domarbloggen: God man, förvaltare och framtidsfullmakt – när, hur och varför?