Vad är ringa stöld?

böterbrottringa stöld

Ringa stöld kallades tidigare snatteri och innebär att man stjäl något som har ett begränsat värde. När det gäller stöld som sker i en butik är värdegränsen för närvarande 1 250 kronor för att stölden ska anses vara en ringa stöld och inte en stöld av normalgraden. Det här bestämde Högsta domstolen i ett avgörande från 2019 (se NJA 2019 s. 951). Vid bedömningen av om en stöld är en ringa stöld eller en stöld av normalgraden ska domstolen dock inte bara ta hänsyn till värdet av det som stulits utan övriga omständigheter vid brottet ska också beaktas.

De flesta av domstolens mål som handlar om ringa stöld rör just butiksstölder. Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Normalt brukar straffet stanna vid böter, där antalet dagsböter som utgångspunkt bestäms med hänsyn till värdet på det stulna.