Hur räknar domstolen ut hur mycket man ska betala i böter?

böterdagsböterpenningböter

Böter bestäms normalt i penningböter eller i dagsböter. Vid penningböter bestäms ett fast belopp utifrån brottets allvar, till exempel 800 kronor. Vid dagsböter anges både antalet dagsböter och dagsbotens storlek i ett visst belopp. Exempelvis kan bestämmas att man ska betala 40 dagsböter (antalet) om 50 kronor (per dag). Sammanlagt ska man då betala 2 000 kronor i böter.

Antalet dagsböter visar hur allvarligt domstolen bedömt att brottet är. Dagsbotsbeloppet bestäms i huvudsak utifrån den dömdes ekonomi. Beräkningen av beloppet baseras på den dömdes årsinkomst före skatt (inklusive mer kontinuerligt utgående ersättning eller bidrag). Hänsyn tas också till underhållsskyldighet mot hemmavarande barn under 18 år, förmögenhet och skuldsättning med mera.