Vad gör protokollföraren?

domstolprotokollföraretingsnotarie

Vid förhandling i tingsrätten finns i vanliga fall en protokollförare som sitter bredvid ordföranden. Protokollföraren har bland annat till uppgift att sköta tekniken i salen, spela in förhör och föra anteckningar. Ofta är protokollföraren en tingsnotarie som har tagit juristexamen och är i början av sin juristkarriär. Det kan också vara en domstolshandläggare eller en juristpraktikant. Om det är en tingsnotarie eller juristpraktikant som är protokollförare kan hen också få hjälpa till med rättsutredningar som hänger samman med målet och skriva ett förslag till dom efter överläggningen.