Vem har rätt att ta del av tingsrättens handlingar?

allmänna handlingaroffentlighet

De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar, till exempel domar och beslut. Uppgifterna i allmänna handlingar har alla rätt att ta del av, såvida uppgifterna inte är skyddade av sekretess.

Om det gäller sekretess för en uppgift, lämnar tingsrätten inte ut den. Varje gång någon begär ut en allmän handling gör tingsrätten en sekretessprövning.