Jämställdhet och samarbete i fokus på Sveriges Domstolars internationella expertmöte

AlbanienBosnien-Hercegovinaexpertbasinternationellt arbeteKosovo och Ukraina.Palestina

I mitten av november anordnades återigen Sveriges Domstolars årliga expertmöte. Förra årets möte hölls i digital form till följd av det dåvarande pandemiläget men i år kunde de internationella experterna äntligen samlas igen för ett fysiskt möte, på Hasselbacken i Stockholm.

Expertmötet anordnas varje år för medlemmarna i Sveriges Domstolars internationella expertbas, som har skapats för att kunna möta efterfrågan på personal för deltagande i internationell verksamhet. Expertbasen utgör ett register bestående av kvalitets- och kompetenssäkrade experter från olika personalkategorier inom Sveriges Domstolar.

Expertbasen är ett unikt tvärsnitt av olika medarbetare från Sveriges Domstolar som alla förenas av nyfikenhet på det internationella perspektivet och intresset av att bidra till rättslig utveckling i behövande länder. Att träffas och utbyta erfarenheter är utan tvekan en av årets höjdpunkter.
– Olof Hellström, hovrättsråd och vice ordförande, Hovrätten för Övre Norrland.

Sveriges Domstolars internationella verksamhet initieras och samordnas av Domstolsverkets enhet för internationella relationer och består något förenklat av två delar. Den ena är internationellt utvecklingssamarbete med bilaterala projekt tillsammans med bland annat domstolsväsenden i andra länder. För tillfället finns samarbeten med Albanien, Bosnien-Hercegovina och Armenien. Den andra delen är det fredsfrämjande arbetet. Här bidrar Domstolsverket framförallt med personal till fredsfrämjande insatser som har etablerats för att ge stöd efter säkerhetspolitiska konflikter. Utsänd personal tjänstgör för närvarande i EU-insatser i Kosovo, Palestina och Ukraina.

Expertbasen används främst för att rekrytera domstolspersonal till kortare uppdrag inom ramen för projekten i det internationella utvecklingssamarbetet. Men det är också vanligt att experter från basen rekryteras och sänds ut under längre tjänstgöring inom ramen för det fredsfrämjande arbetet.

Bildtext: Thomas Rolén, Generaldirektör, Domstolsverket

Årets expertdagar bestod av två innehållsrika halvdagar. Den första dagen började med ett inledningstal från Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén. Han fokuserade bland annat på den värdefulla insats som experterna gör genom att, utöver sitt dagliga arbete på domstolarna, även engagera sig i det internationella arbetet. Han lyfte även fram den viktiga hemtagningseffekt som finns i det internationella arbetet, på det sättet att engagemanget i andra länders domstolsväsenden ger anledning till reflektion, eftertanke och nya perspektiv på det svenska rättsväsendet.

Härefter fick deltagarna lyssna till Christian Danielsson som är chef för EU-kommissionens representationskontor i Sverige. Han talade om EU:s grannskaps- och utvidgningspolitik och presenterade unionens prioriteringar inom detta område. Han fokuserade även på varför det är viktigt med rättssäkra institutioner och fungerande rättsväsenden för de länder som vill närma sig, och medlemskapsförhandla med, EU.

Bildtext: Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representationskontor i Sverige

Det var oerhört givande att få tillfälle att lyfta blicken under ett par dagar. Christian Danielssons föredrag var särskilt intressant och gav en djupare förståelse för de utmaningar som olika delar av vår omvärld står inför och hur svårt det kan vara att värdera och bedöma vilka insatser som gör mest nytta. – Susanne Allgårdh, rådman och ställföreträdare för chefsrådman, Attunda tingsrätt

Under eftermiddagen deltog även två tidigare utsända inom ramen för det fredsfrämjande arbetet, justitiesekreteraren Lina Zettergren och hovrättsrådet Mari-Ann Roos. De berättade om sina uppdrag och delade med sig av sina erfarenheter från livet som utsänd under två års tid i Palestina respektive Albanien.

Under dag två var temat jämställdhet med ett särskilt fokus på Sveriges feministiska utrikespolitik. Sara Lindvall, senior specialist inom kvinnor, fred och säkerhet på Folke Bernadotteakademien, höll i passet. Hon redogjorde för denna politik samt hur det kan säkerställas att den förmedlas och blir synlig i praktiken i Sveriges domstolars aktiviteter och uppdrag. Genom gruppövningar diskuterade deltagarna lärdomar och goda exempel från när jämställdhetsperspektivet fått genomslag i deras internationella arbete, samt även vanliga fallgropar och utmaningar som kan uppstå.

Det var väldigt roligt att träffa alla kollegor i det internationella arbetet igen! Särskilt intressant var det att få ta del av erfarenheter från de domare som varit ute på internationella uppdrag. Det var också mycket givande att diskutera hur vi ska se till att vi inom ramen för våra uppdrag arbetar på ett sätt som främjar jämställdhet, både i de länder som vi arbetar i och i vårt eget arbete. – Carin Westerlund, verksamhetsutvecklare, Domstolsverket