Julia lämnar över stafettpinnen till Felix!

felixjuliakonkursernotarietjänstgöring

Nu träffar jag Julia igen! När vi började träffas trodde jag att jag skulle få följa henne i två år men så blev det inte. Julia ska nämligen få barn och kommer därför att vara föräldraledig det närmaste året. Sedan kommer Julia åter till tingsrätten men under tiden som hon är borta ska ni i stället få följa med Felix. Felix har gjort en del av sin notarietjänstgöring och är i slutet av tiden som notarie. Men innan ni får träffa Felix ska vi prata med Julia en sista gång.

Kombinera barn och notarietjänstgöring

– Det finns säkert skilda åsikter om lämpligheten av att få barn under notarietjänstgöringen, men för mig känns det bra. Samtliga medarbetare på min avdelning har varit så positiva till att jag ska få barn. Det har verkligen känts roligt, framhåller Julia. Hon kan själv tycka att det är skönt att göra en paus efter ett år. Nu känner hon att hon har kommit in i arbetet på ett bra sätt och det är också en stor trygghet att veta att hon har ett arbete att gå tillbaka till när föräldraledigheten är slut. Hon tycker också att det är väldigt positivt att det redan finns notarier på tingsrätten som har småbarn och att de tycker att det går att kombinera notarietjänstgöringen bra med att också vara småbarnsförälder. – Det är en notarie som nyligen kommit tillbaka till min avdelning efter avslutad föräldraledighet och det är skönt att se att det verkligen går att kombinera föräldraskap med att arbeta, konstaterar Julia.

Hur gick första förhandlingen?

När vi träffade Julia sist skulle hon precis ha sin allra första förhandling. Hur gick det egentligen? – Det gick bra, förklarar Julia, som beskriver att hon tycker att notarietjänstgöringen har tagit en helt ny vändning sedan hon nu får vara ordförande och ha egna mål. Julia tycker om att möta människor, vara pedagogisk och förklara på ett enkelt sätt hur en förhandling går till samt leda densamma. – Rollen som ordförande är utmanande vilket jag anser gör notarietjänstgöringen roligare, sammanfattar Julia.

Rollen som ordförande är utmanande vilket jag anser gör notarietjänstgöringen roligare

Nu förstår jag charmen med att vara domare!

Julia har både varit ordförande i förhandlingar som rör enklare brottmål och i tvistemål som rör mindre värden. (Läs mer om förenklade tvistemål här). – Det är nu jag verkligen förstår det intressanta med rollen som ordförande. Man är nyckelpersonen i förhandlingen och ytterst den som har ansvaret för hur bra själva förhandlingen ska bli. Det är stor skillnad mellan att själv vara den som skriver en dom i eget namn och att som tidigare, i början av notarietjänstgöringen, få ge enklare domsförslag till någon annan. – Jag har haft stor hjälp av de mallar och det stöd som finns på tingsrätten kring hur man ska skriva dom, berättar Julia. Hon har också lyckats förlika, det vill säga få parterna att komma överens, i många av de tvistemål som hon har varit ordförande i. Hon försöker att vara lyhörd och visa parterna att hon hör vad de säger. Det har också hjälpt mycket att hon har diskuterat med en domare på sin avdelning om hur man på bästa sätt kan sköta diskussioner med parterna för att få dem att komma överens.

Man växer

– Notarietjänstgöringen gör att man växer yrkesmässigt, tycker Julia, men det gör också att man får upp ögonen för områden som tidigare inte har varit lika intressanta. Ett sådant område som Julia tycker bara har blivit mer och mer spännande är konkurser. Som ettårsbehörig notarie har Julia hand om edgångar. Det innebär att hon är ordförande vid ett sammanträde där den som är företrädare för ett bolag som har försatts i konkurs eller den som är försatt i personlig konkurs ska gå ed på att de tillgångar och skulder som konkursförvaltaren har sammanställt i en konkursbouppteckning är riktiga. Om det handlar om en verksamhet ska eden också avse att räkenskapsmaterialet är riktigt. När Julia väl kommer tillbaks till tingsrätten vill hon gärna komma till den avdelningen där notarien Felix nu finns på, nämligen den avdelning på tingsrätten som har hand om tingsrättens samtliga konkursärenden. (Läs mer om konkurser här)

Vad gör en notarie på en konkursavdelning, Felix?

Väldigt mycket, får jag reda på av Felix. Notarierna har hand om och leder de flesta konkursförhandlingar som bedöms vara av enkel natur, och det är en majoritet av tingsrättens konkursförhandlingar. Dessutom ansvarar notarierna för en stor del av den skriftliga handläggningen som finns i konkursärendena. Det är exempelvis notarierna som i de flesta fall beslutar när konkurser ska avslutas. I de svårare konkursärendena förväntas notarierna att hjälpa en ordinarie domare med rättsutredningar och lämna förslag på beslut. Samtliga tingsrättens notarier, och alltså även notarierna på konkursavdelningen, är ordförande vid edgångar. Det var ju så Julia fick upp sitt intresse just för konkurser.

Hur känns det att ha kommit en bit på vägen i notarietjänstgöringen?

Det har varit väldigt utvecklande att vara notarie

– Det har varit väldigt utvecklande att vara notarie. Det har varit en gradvis, lagom utveckling där ansvaret löpande har växt med att leda förhandlingar och ansvara för mål på egen hand. I dag har jag mycket mer ansvar än i början men jag känner också att jag kan hantera det och har tillåtits att växa in i rollen, sammanfattar Felix. Yrkesmässigt är det mycket som har hänt tycker Felix, om han jämför med hur det var den första tiden. Han tycker att han har utvecklat sin effektivitet och bättre klarar av att hantera oförutsedda händelser och frågeställningar. – Det finns en sådan variation av ärenden och mål på en domstol. Det kan vara nya saker varje dag. Man utvecklar ett sätt att kombinera praktik och teori för att lösa juridiska problem. Det är mycket av charmen med att arbeta på en domstol, tycker Felix. Precis som Julia tycker han att det är intressant och utmanande att försöka få parterna att komma överens i fordringsmålen.

Vet du vad du vill göra efter avslutad notarietjänstgöring? Vilken nytta tror du att du kommer att ha av din tid som notarie?

På den ena frågan, nämligen nyttan av notarietiden, är Felix helt säker på att han kommer att ha en stor nytta av allt han har lärt sig och hur han har utvecklats. – Jag kommer att ha nytta av den metodik att angripa juridiska frågor som jag har lärt mig på domstolen. Möten med olika aktörer i rättssalen och arbetet med att försöka få parter att komma överens har gett mycket praktisk erfarenhet som jag kommer att ta med mig i framtiden. Som notarie får man också öva sig på att vara noggrann och effektiv på samma gång. Det kommer jag definitivt att ha nytta av på min framtida arbetsplats, avslutar Felix. Och det är just det, den framtida arbetsplatsen var finns den?
Felix funderar fortfarande och har bestämt sig för att söka flera olika jobb. Under notarietiden har han både tyckt om brottmålen och tvistemålen vilket innebär att många olika vägar kan vara tänkbara. – På så sätt har vi notarier det väldigt bra. Det finns så många intressanta vägar att gå efter notarietiden. Man behöver inte fortsätta att arbeta på en domstol utan det finns många myndigheter som vill anställa jurister, det finns privata aktörer och tycker man om domstolsmiljön finns det flera olika vägar – åklagare, domare men också ombud inom olika rättsområden, avslutar Felix.
Nästa gång vi träffar Felix har han inte många månader kvar av sin notarietjänstgöring. Då får vi se om han har tänkt färdigt kring sitt framtida yrkesval.