Många nyfikna på Sveriges Domstolar på Veterandagen

EUFNKosovoPalestinaUkrainaVeterandagen

Sveriges Domstolar var en av de myndigheter som samlades den 29 maj på Gärdet i Stockholm för att uppmärksamma och högtidlighålla Sveriges alla veteraner. Även förra året deltog Sveriges Domstolar i firandet av Veterandagen. Du kan läsa mer om det och Sveriges Domstolars internationella arbete här.

Veterandagen är statsceremoni sedan 2012 och sedan 2018 allmän flaggdag. Försvarsmakten arrangerar Veterandagen och andra myndigheter som deltar är bland annat Polisen, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Folke Bernadotteakademin och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I år uppmärksammades särskilt de veteraner som tjänstgjort i Libanon vid United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) under åren 1980–2007.

Domstolsverkets enhet för internationella relationer rekryterar och sekunderar personal till framför allt EU:s missioner i Kosovo, Palestina och Ukraina. Enheten deltog som utställare tillsammans med de andra myndigheterna i rättskedjan. Det var många besökare som kom fram och vill veta mer om vad Sveriges Domstolar bidrar med, vilket syftet med vår medverkan är och vilken effekt vi hoppas på med vårt bidrag.

Sveriges Domstolar har i dag en assessor utsänd till EU:s rättsstatsmission i Kosovo, EULEX Kosovo, en rådman till EU:s kontor i Kosovo och en assessor till EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten, EUPOL COPPS. Förra året hade Domstolsverket två domare utsända till EU:s rådgivande insats i Ukraina, EUAM Ukraina. Just nu annonserar Domstolsverket internationella enhet ut tjänster för att arbeta inom EUPOL COPPS. Är du domare eller assessor och vill veta mer om tjänsterna? Hör av dig till internationellsamordning@dom.se.

Sveriges Domstolars tidigare utsända – våra veteraner

Alexander Fassihi är som tidigare utsänd till EULEX Kosovo en av Sveriges Domstolars veteraner. Han delade uppdraget att bära myndighetens fana tillsammans med Anders Cedhagen, tidigare utsänd till bland annat EUPOL COPPS och EULEX Kosovo. Alexander är assessor, tjänstledig från Hovrätten för Västra Sverige, och Anders kammarrättsråd på Kammarrätten i Göteborg.

Myndighetscheferna är alltid inbjudna till Veterandagen. Det här året var Mats Sjösten, lagman för Varbergs tingsrätt, ställföreträdare för Domstolsverkets generaldirektör.

Bildtext: Moa Östberg, Anders Cedhagen, Mats Sjösten, Jonas Högström och Jenny Ottersten Hamberg.

Vill du läsa mer?

Home – EULEX – European Union Rule of Law Mission in Kosovo (eulex-kosovo.eu)

The EU Mission for the Support of Palestinian Police and Rule of Law (eupolcopps.eu)

EUAM Ukraine | EUAM Ukraine (euam-ukraine.eu)

Sveriges Domstolars internationella biståndsverksamhet – Sveriges Domstolar

Veterandagen – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)