Nu träffar vi Julia igen!

notarienotarietjänstgöring

Det har blivit hög tid att träffa vår notarie Julia Högberg igen. Sist vi träffade henne var i månadsskiftet mars/april. Då hade hon nyligen påbörjat sin notarietjänstgöring och tyckte att det mesta var nytt. Det var mycket praktiska frågor som att ansvara för salstekniken och att hjälpa till med handläggningen av olika mål som upptog en stor del av Julias tid. Vad har hänt sedan vi sågs sist? Och hur gick det med hennes första domsförslag som hon skulle lämna in efter vårt samtal?

Den första domen

Julia säger att det är klart att det blev en del justeringar i det första domsförslaget som hon skrev men att hon tyckte att hon lärde sig mycket på den feed-back hon fick från domaren som var ansvarig för målet. Hon tycker att det är roligt att skriva domsförslag och att den stora utmaningen för den som aldrig har gjort det tidigare är att enbart ha med det som är den juridiska kärnan i målet. Ofta skriver man för mycket i början. Hon vet att hon inte är ensam om att skriva förslag som sedan måste kortas ner.

Efter ett tag sitter det

När Julia tänker tillbaks på den första tiden var det just mycket tekniska och praktiska frågor som snurrade runt i hennes huvud. Men efter ett tag insåg hon att ”det mesta satt där och att det går på rutin.” Hon kände att hon kom över en tröskel och att hon nu kunde börja koncentrera sig mer på den rena juridiken i de olika målen.
Hon tycker att den erfarenhet hon får som notarie genom att förbereda målen inför avgöranden och sedan vara med vid överläggningarna och kanske få skriva ett domsförslag har gjort att hon fått ett juridiskt självförtroende på ett helt annat sätt än tidigare. Notarietiden kan också leda till att man får upp ögonen för juridiska ämnesområden som inte var så spännande under studietiden men som ändå kan vara intressanta i praktiken, menar Julia. Hon kommer ihåg att civilrättsdelen på juristutbildningen inte tillhörde hennes favoritområden. Nu kan hon dock känna ett helt annat engagemang för den typen av mål, särskilt då det handlar om tvister där privatpersoner är inblandade. Hon har själv fått följa ett arbetsrättsligt mål från det att målet kom in till tingsrätten tills att tingsrätten slutligt avgjorde målet.
-Många tvistemål är roliga att förbereda, att få sitta med på förhandlingen som protokollförare och i slutändan få skriva ett förslag på dom. Desto mer man är förberedd på den juridiska frågan, till exempel genom att ha läst på rättsfall och litteratur inom ämnet, desto mer givande är det att arbeta med målen, sammanfattar Julia.

Första förhandlingen som ordförande

Under veckan kommer Julia att passera en milstople i sin tid som notarie. Hon kommer att ha sin första egna förhandling. -Det är med skräckblandad förtjusning, mest förtjusning, konstaterar Julia. Hon är väl förberedd inför det nya. Hon har fått gå på en kurs som behandlar domarrollen och hon har tränat med kollegor från hela landet på att leda en förhandling utifrån olika påhittade situationer.
-Som notarie med ettårsbehörighet har jag rätt att döma i brottmål där straffet enligt lag kan bli böter eller fängelse högst i sex månader om det i det enskilda fallet inte kan bli något annat straff än böter. Det får inte heller vara så att den personen som är åtalad har något pågående straff, eller påföljd som jurister brukar säga, då får någon mer erfaren domare än en notarie ta målet, beskriver Julia. Det är mycket en ordförande ska ha kontroll på under en förhandling, inte bara juridiken utan det gäller också att se till så att förhandlingen går till på ett korrekt sätt, att behandla situationer som uppkommer under själva förhandlingen och slutligen vara den som leder överläggningen tillsammans med nämndemännen och skriver ner det slutliga avgörandet och motiverar varför det blev som det blev.

Tankar om framtiden

Julia är fortfarande inte säker på vad hon vill göra efter sin notarietjänstgöring men tankarna på att bli advokat finns kvar. Hon tycker att tingstjänstgöringen är en viktig erfarenhet också för den som vill arbeta som ombud i framtiden.
-Man kommer bakom kulisserna på ett ovärderligt sätt och man får förståelse för domarens arbete, vilket är viktigt för ett ombud att känna till. Hur ska en korrekt stämningsansökan se ut och hur beter man sig på bästa sätt som ombud? Det är några exempel på vad Julia anser att man får med sig från sin tid som notarie. Den omständigheten att personalen på Södertörns tingsrätt arbetar i arbetslag med olika personalkategorier och att hon som notarie träffar så många olika människor som kommer till tingsrätten tycker hon är en bra grund för framtiden oavsett vilken väg hon väljer.

Sociala aktiviteter

Julia har också valt att engagera sig i de sociala aktiviteterna som finns på tingsrätten. Hon har redan hunnit med att vara konferencier på en sommarfest och att spela sin egen roll som notarie vid ett rättegångsspel under ”En dag för Flemingsberg”, då tingsrätten hade öppet hus. Julia tycker att det är viktigt att lära känna medarbetare från andra avdelningar. Någon gång efter årsskiftet kommer Julia att byta avdelning. Alla notarier som arbetar på Södertörns tingsrätt får möjlighet att vara på två olika avdelningar under sin tjänstgöring.
När vi träffas nästa gång har Julia bytt avdelning. Hon hoppas, och tror, att hon också kommer att tycka att det är lika naturligt och enkelt att leda förhandlingar som hon numera tycker att det är att ansvara för salstekniken.