Prao på domstolen – träffa Carl och Leon

elevergrundskolanhögstadieskolorPraostudiebesök

Södertörns tingsrätt har genomfört en särskild satsning för att kunna ta emot praoelever från domstolens upptagningsområde.

– Vi har skapat ett särskilt program för våra praoelever och tanken är att den elev som kommer till domstolen ska få en god kunskap om de olika yrkeskategorierna på domstolen och vad de arbetar med. Praoeleven får också en särskilt utsedd handledare som tar hand om eleven lite extra under veckorna, förklarar domaren Karin Påle-Bartes.

Södertörns tingsrätt är också en domstol som arbetar aktivt med att både söka upp skolor och erbjuda studiebesök på domstolen.

– Ofta blir elever intresserade av att ha sin prao hos oss efter att vi har besökt dem i skolan eller efter att de har varit med klassen på ett studiebesök hos oss. För närvarande är trycket mycket högt för att få komma till oss som prao, fortsätter Karin Påle-Bartes.

Carl och Leon om sin prao

Den som är intresserad av att göra sin prao på domstolen kan anmäla sitt intresse via domstolens hemsida. Två högstadieelever som kom i kontakt med domstolen genom att anmäla intresse för prao är Carl och Leon. Vi passade därför på att ställa några frågor till dem mot slutet av deras praoperiod.

Vilka är ni?

– Vi heter Carl och Leon och vi går i åttan på Rikstens skola i Tullinge.

Varför valde ni att ha er prao på Södertörns tingsrätt och hur fick ni era praoplatser?

– Vi valde att ha vår prao på Södertörns tingsrätt eftersom vi tyckte det var kul och intressant med ämnet lag och rätt när vi läste det i skolan. Vi valde Södertörns tingsrätt eftersom den var vår närmsta domstol. Vi fick våra praoplatser genom att kontakta tingsrätten. Vi frågade om tingsrätten hade möjlighet att ta emot oss och några veckor senare fick vi beskedet att vi var välkomna.

Vad har ni fått göra under praotiden?

– Under de här dagarna har vi för det mesta lyssnat på förhandlingar. Vi har fått vara med på många olika förhandlingar och de allra mest intressanta har handlat om brottmål. Vi har även fått följa med olika yrkeskategorier för att se vad de gör på domstolen.

Vad har varit roligast?

– Vi båda tycker att det roligaste har varit att få sitta med på olika förhandlingar, alltså rättegångar. Vi tycker att det var roligast eftersom man fick se hur domarna, åklagaren och advokaten agerade i en rättegång. Under rättegångarna får man som åhörare ta del av de båda parternas olika synpunkter på en händelse och höra den tilltalade berätta om händelsen. Det var intressant att få höra hur de olika parterna ibland kunde bli oense om vissa delar av ett händelseförlopp.

Skulle ni rekommendera andra att ha sin prao på tingsrätten?

– Ja, vi både tyckte att det var en rolig och spännande upplevelse att få se hur saker och ting funkar i en tingsrätt. Därför skulle vi rekommendera andra elever att prao här på Södertörns tingsrätt.

Anmälan för prao under vårterminen 2023 öppnar nu i november. Om du är intresserad av att ha din prao hos oss kan du anmäla dig på denna sida på vår hemsida: Praktik & Prao – Södertörns tingsrätt (domstol.se)

Relaterade inlägg:
Att bestiga berg – min väg till att bli domare