Så arbetar vittnesstödet med unga brottsoffer och unga vittnen

att vittnabemötandebrottsoffersamhällspliktStödcentrum för ungaungavittnevittnenvittnesstöd

Vid alla tingsrätter och hovrätter i Sverige ska det finnas vittnesstödsverksamhet. Det är ett gemensamt uppdrag som Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har fått av regeringen. Vittnesstödet har särskilda metoder för att ge praktisk information och medmänskligt stöd till unga vittnen och målsäganden.

Att bli drabbad av eller bli vittne till ett brott innebär för de flesta en traumatisk upplevelse. Många känner stark oro och osäkerhet när kallelsen till domstolen kommer. Syftet med vittnesstödet är att minska oro, osäkerhet och ensamhet som många känner när de kommer till domstolen. Det innebär i sin tur att rätten får ett bättre underlag för sitt dömande och att rättssäkerheten och rättstryggheten ökar.

Bildtext: Natalie är samordnare för vittnesstöden på Södertörns tingsrätt.

Begreppet vittnesstöd kan vara missvisande. Vittnesstödet ger nämligen praktisk information och medmänskligt stöd även till målsägande, alltså brottsoffer, och deras anhöriga. Vittnesstöd kan i mån av tid också hjälpa den som är misstänkt för brott men som inte har någon försvarare samt parter och vittnen i tvistemål. En grupp som kan behöva särskilt stöd inför en rättegång är unga som kommer till domstolen som målsägande eller vittne.

Vittnesstöden är personer som arbetar ideellt, det vill säga utan lön. När man blir vittnesstöd får man gå en intern grundutbildning som handlar om medmänskligt stöd och man får dessutom lära sig om hur en rättegång i domstol går till. Vittnesstöden rör sig i domstolens allmänna utrymmen. De har en namnbricka med texten ”Vittnesstöd” så att de som kommer till domstolen lätt ska kunna känna igen dem. Vittnesstöden förmedlar kunskap och ger information om tingsrättens verksamhet till de brukare som är intresserade. De hjälper även till med praktiska saker såsom att avdramatisera rättegångsprocessen, erbjuda avskildhet, vara en medmänniska eller ett sällskap i förhandlingssalen, förmedla kontakt till andra stödinsatser och upplysa om rätten till ersättning.

Vad kan ett vittnesstöd göra för barn och unga som är kallade till domstol?

Den som är över 15 år blir kallad till domstolen och förhörd under rättegången på plats. För den som är under 15 år används i stället inspelade förhör under rättegången. Genom samordnaren för vittnesstöd är det möjligt att boka ett besök på domstolen ett par veckor eller dagar innan rättegången. Det kallas för ett förmöte och tar ungefär en timme.

På förmötet berättar vittnesstödet hur en rättegång går till och vad som händer under ett förhör. Man kan även gå in i en av rättssalarna för att se hur det ser ut eller gå på en annan pågående rättegång. Till förmötet kan man ta med sig vänner och familj.

Ett förmöte med en ungdom och hens föräldrar

Camilla är vittnesstöd och berättar om ett förmöte som hon har haft.

– En eftermiddag mötte jag upp en ungdom. Hen var från början väldigt fåordig. Ungdomen hade med sig båda sina föräldrar som var påtagligt oroliga för sitt barn som var målsägande i ett mål om ett grovt brott. Familjen kom till tingsrätten tillsammans med Stödcentrum för unga, säger hon.

Camilla berättar att det kan vara traumatiskt, förvirrande och skrämmande att gå igenom en rättsprocess. Ett förmöte är därför en bra förberedelse där man i lugn och ro kan gå igenom hur det går till, både med ord och visuella hjälpmedel. De som är med på förmötet får bekanta sig med domstolens lokaler. Sedan fortsätter förmötet inne i en tom rättssal där ungdomen får sätta sig på den plats som hen kommer att sitta på under rättegången.

– Jag förklarar vilka som är med, var alla kommer att sitta samt hur en rättegång går till. Om ungdomen ska vara vittne får hen testa att läsa upp vittneseden under förmötet, så hen kan känna sig mer trygg under rättegången, säger Camilla.

Vittneseden finns numera på en inplastad lapp där vittnet sitter. Det är som ett stöd för minnet eftersom man kan bli nervös när man ska säga efter domaren som läser upp eden. Initiativet kommer från kvalitetsgruppen på Södertörns tingsrätt. Gruppen arbetar bland annat med bemötandefrågor och har en nära kontakt med vittnesstödet.

Vittnesstödet förklarar svåra ord

Stödcentrum för unga brottsutsatta och vittnen är en service som de flesta kommuner har. Servicen erbjuder stödsamtal till unga mellan 10 och 21 år som blivit brottsutsatta, de ungas anhöriga och även till vittnen. Både Stödcentrum och vittnesstöden är vana vid att möta oro, rädsla och andra känslor hos de som besöker dem.

Camilla fortsätter att berätta om förmötet. Efter genomgången började ungdomen öppna upp sig och ställa frågor.

– Just med ungdomar brukar vi säkerställa att hen förstår innebörden av vissa nyckelord som kan användas på en rättegång, exempelvis yrka, vitsorda, plädera och påföljd, säger hon.

Camilla berättar att hon brukar vara noga med att förklara vad det innebär att vara häktad om det är så att den tilltalade är häktad i det aktuella målet. Hon berättar även att den tilltalade kommer ha på sig handfängsel, föras in i rättssalen av två eller tre kriminalvårdare via en sidodörr och inte röra sig i de allmänna utrymmena på domstolen.

– Denna information tycker vi är viktig att föra fram så att man kan uppleva domstolen som en trygg plats, framhåller Camilla.

”Många ungdomar har svårt att berätta när föräldrar är på plats i rättssalen”

Camilla uppskattar samarbetet med Stödcentrum eftersom de tillsammans kan möta unga och också hjälpas åt med föräldrarna som ofta följer med.

– Många ungdomar tycker inte om att prata inför okända personer och de känner sig utlämnade när de är med i en rättegång. Vi upplever också att många ungdomar har svårt att berätta när föräldrar är på plats i rättssalen. En förklaring kan vara att ungdomar vet att deras föräldrar redan är oroliga och att de därför vill bespara dem detaljerna kring brottet för att inte spä på oron, påpekar Camilla.

Camilla beskriver att det är en utmaning att lyssna på och känna in ungdomens behov samtidigt som vittnesstöden ska hantera oroliga föräldrar som också vill stötta sitt barn.

–  Men det är viktigt att tillsammans hitta en balans så att alla känner sig omhändertagna och inkluderade, även om det ibland betyder att föräldrar får ta ett steg tillbaka. I det här fallet hittade ungdomen ett stort stöd i sina föräldrar och var bekväm med att föräldrarna var med under hela rättegången, säger Camilla.

Slutligen berättar Camilla att vittnesstöden enbart ger praktisk information och stöd just på domstolen. Därför är samarbetet med Stödcentrum viktigt eftersom de kan ge ungdomar stöd innan och efter förhandlingen.

– I de fall där Stödcentrum inte är involverade hänvisar vi till Brottsofferjourens stödverksamhet avslutar hon.

Barn och unga i rättsprocessen

Ungdomar känner ofta en stress över att vittna. Vittnesstöden får ibland höra att ungdomarna är rädda att uppfattas som ”golare” och att de är oroliga för repressalier eller hämnd. Det finns en särskild problematik just kring unga personer eftersom de ofta blir vittnen eller brottsoffer i den egna närmiljön. Det gör att det kan vara svårt för dem att undvika den som är tilltalad eller den personens vänner. Det är i sin tur något som skapar både oro och obehag.

Vittnesstöden har upplevt att en del unga kan tycka att det är skönt att vila ögonen på en text under tiden som de får praktisk information om rättegången. Därför får en ung person en särskild informationstext vid mötet.

 

Det finns utöver förmötet även möjlighet att boka in ett vittnesstöd som är med under förhöret och rättegången den aktuella dagen. Då sker mötet lite innan kallelsetiden, man sätter sig avskilt i allmänna utrymmen eller i ett samtalsrum. Vittnesstödet följer oftast med in under rättegången och det är vanligt att samtala en stund efteråt.

Vidare information

För kontaktuppgifter om du vill boka vittnesstöd eller läsa mer kan du gå in på:

Stödperson för vittnen och målsägande – Södertörns tingsrätt (domstol.se)

Startsida – Södra Stockholm (boj.se)

Kontaktuppgifter till Stödcentrum i Stockholm:

Utsatt för brott | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

Brottsoffermyndigheten har en broschyr som är riktad mot ungdomar som vittnesstöden använder i sitt arbete:

Jag vill veta: Rättegången – hur blir den? (brottsoffermyndigheten.se)

Relaterat innehåll

Är du kallad som vittne till tingsrätten? | Domarbloggen

Söker domstolen efter sanningen? | Domarbloggen

Vad händer om jag ljuger i domstol? | Domarbloggen

Varför har domstolen ett särskilt rum för målsägande och vittnen? | Domarbloggen