Så här välkomnar vi besökande till tingsrätten

bemötandedomstolsvärdar

Många besökare på tingsrätten är ovana och osäkra

De allra flesta människor i Sverige har aldrig besökt en tingsrätt. Enbart 16 procent av befolkningen besöker någon gång i sitt liv en domstol. Det är därför naturligt att många besökare känner sig osäkra när de kallas till domstolen som part i tvistemål, vittne, målsägande eller åtalad. För att man ska kunna känna sig lite mer förberedd finns det information på tingsrättens och Sveriges Domstolars hemsidor. På vår hemsida kan du till exempel följa med på en virtuell rundtur i lokalerna och bekanta dig med de allmänna utrymmena och några förhandlingssalar. Det är chefen för tingsrätten Petra Lundh som är din guide under rundturen. Våra lokaler – Södertörns tingsrätt (domstol.se)

Vilken hjälp får du när du kommer till tingsrätten?

Det är alltid bra att ha med sig den skriftliga kallelsen till förhandlingen. Där står numret på det mål där man ska delta i förhandlingen. När man har passerat säkerhetskontrollen finns en rullande informationstavla där man kan se i vilken sal den förhandling man är kallad till är. Tingsrätten har också lagt ner mycket arbete på tydliga skyltar till de olika salarna. Utanför salarna finns en skiss på hur det ser ut inne i salen. Vid ingången finns också en elektronisk anslagstavla som ger råd om vad man ska tänka på inför förhandlingen.

Domstolsvärdar ger besökarna ett personligt mottagande

Vi genomför kontinuerligt brukarundersökningar. Brukarna har då framfört synpunkter på att de önskar ett personligt bemötande när de kommer till tingsrätten. Därför finns det domstolsvärdar på Södertörns tingsrätt, som tar emot besökarna. Det är ett 20-tal nämndemän som annars sitter som lekmannadomare tillsammans med juristdomarna. De har flera års erfarenhet av domstolen och kan vid behov ge information om rättegången och visa brukarna till rätt sal. Saknas det en nämndeman i en rättegång måste de dock i första hand ersätta den nämndemannen. Varje år anordnar tingsrätten en utbildningsdag för dem, expeditionsvakterna och vittnesstöden för att de ska få ökad kunskap om till exempel brukare med olika funktionsnedsättningar, särskilt sårbara brottsoffer och ungdomar och kriminalitet.

Annacarin Wallin och Curt Lewén är domstolsvärdar

Så här berättar de om sitt uppdrag som domstolsvärdar, som de har haft i nio år.
Annacarin: ” Vi träffar ganska ofta ängsliga och oroade besökare, som tycker det känns ovant och ibland skrämmande att komma till en rättegång. Då känns det bra att kunna samtala med dem. Oftast har vi tid till detta eftersom vi är två till tre domstolsvärdar i tjänst alla dagar utom fredagar då vi är en värd. Det är en trevlig uppgift att vara domstolsvärd inte minst då vi får stor uppskattning för vårt arbete av alla kategorier besökare.”
Curt: ”Hej kan jag hjälpa dig” Så möter vi besökare till tingsrätten efter att man passerat säkerhetskontrollen. Som domstolsvärd är det viktigt att visa respekt och uppträda så att besökaren känner sig välkommen till tingsrätten. Vi talar om och visar till vilken sal det ska till, samt svarar på frågor. Vi hjälper också skolklassbesök till rätta. En kategori besökare som ofta behöver hjälp är unga personer som är åtalade för mindre allvarlig brottslighet och som därför inte har fått någon offentlig försvarare. Då får vi förklara vad som kommer att hända inne i rättegångssalen.”
Domstolsvärdar