Tekniken har förändrat arbetet på domstolen

digitaliseringhandläggareteknik

Åse Magnussen har arbetat inom domstolsvärlden sedan år 1993. På den tiden kallades hon för domstolsassistent och senare för domstolssekreterare, numera heter det handläggare. Sedan 2013 är Åse Magnussen dessutom chef för en grupp domstolshandläggare. Men det är inte bara titeln på arbetet som har förändrats utan mycket annat, tycker Åse Magnussen. Hon får medhåll av handläggaren Ulla Brink som har arbetat sedan 1980.
”När jag började hade vi inga datorer utan det mesta fick vi skriva på skrivmaskin”, minns Ulla Brink. ”Några domare talade in på band hur de ville att deras beslut och domarna skulle se ut”. Ulla Brink fick sedan lyssna på banden och skriva ner det som domaren hade dikterat. ”Det var ändå mycket bättre jämfört med om de gav dig en nedtecknad dom på ett papper”, minns Ulla Brink. ”Om handstilen var otydlig kunde man få sitta och vänta tills domaren var klar med sina förhandlingar för att reda ut vad det egentligen var som stod på lappen.”
”Numera är det helt annorlunda”, fyller Åse Magnussen i. ”Domarna skriver sina egna domar och beslut direkt på datorn. Allt går så oändligt mycket snabbare med den nya tekniken. Man kan kontakta advokater genom e-mail eller sms jämfört med när man bara hade telefon till ett advokatkontor. Det har också blivit lättare att få tag på parter, de kan svara på ett e-mail meddelande när det passar dem och det finns numera möjlighet för vittnen som finns någon annanstans i Sverige att vittna genom videolänk från en domstol nära dem.”

Från kassettbandspelare till digitalisering

Räknare-mediespelare_resize

Den förändrade tekniken märks också på andra sätt. Åse Magnussen har varit protokollförare vid förhandlingar genom åren. När de började spelade man in alla förhör på en kassettbandspelare men numera spelas förhören in på digitala filer som sparas i datorn och som sedan överrätten kan lyssna på om målet överklagas. ”Det förekom att kassettbanden gick sönder och man fick vara noga med att komma ihåg vilken sida som var A-sidan och B-sidan så att man inte spelade över viktiga förhör”, påpekar Åse Magnussen. ”Det slipper man tänka på idag.”

Från assistent till handläggare

De tycker också båda två att arbetet genom åren har blivit mycket mer självständigt. En domstolshandläggare i dag förbereder målen och fattar beslut som domaren tidigare gjorde. I dag skriver domstolshandläggarna domsförslag till domarna bland annat när det gäller gemensamma ansökningar om skilsmässa. De förbereder familjemålen fram till dess att parterna kommer till tingsrätten för ett första möte med domaren och handläggarna är delaktiga i planeringen av brottmål på ett annat sätt än tidigare.