Vad gör du som notarie på tingsrätten?

notarienotarietjänstgöring

Det är en fråga som jag ofta får när jag berättar att jag jobbar som notarie på Södertörns tingsrätt. Det är många som tror att notariejobbet, eller livet på domstolen i stort, är lite stelt, byråkratiskt och kanske till och med en smula ålderdomligt. Det var i alla fall vad jag trodde innan jag började jobba som notarie, men den bilden ändrades snabbt. Notariejobbet är både omväxlande och spännande och ingen dag är den andra lik. Domstolen har en viktig plats i samhället och avgör många frågor och problem som människor stöter på i sin vardag. Det kan handla om mål och ärenden om till exempel brott, vårdnad om barn och tvister om hyra och andra avtal. Vid hanteringen av alla dessa mål och ärenden har jag som notarie en viktig uppgift.
Notarietjänsten är en anställning som är tidsbegränsad till max två år. Det är en utbildningstjänst, och därför erbjuds många olika slags kurser under tiden för att öka på kunskaperna om både juridiken och hur processen fungerar. Mycket fokus ligger på just utbildning, vilket gör att jag hela tiden får feedback och utvecklas i min roll. Man söker tjänsten framför allt via betygen från juristutbildningen men även andra meriter kan räknas in.
Som notarie får jag se i princip alla typer av mål och ärenden som kommer in till domstolen. Många av målen är brottmål som avgörs vid en rättegång, men vi har även många tvistemål. Jag är med och förbereder målen och mycket av min tid går till att vara med vid rättegångar och sammanträden och protokollföra. Som protokollförare skriver jag anteckningar, håller koll på tekniken och ser till att allting fungerar och rullar på som det ska. När rättegången är slut i ett brottmål hålls en överläggning där rättens ledamöter, det vill säga domaren och de tre nämndemännen, bestämmer hur tingsrättens dom ska bli. Jag deltar oftast i dessa diskussioner och många gånger får jag inleda överläggningen med att berätta hur jag tycker att domen ska bli. Sedan diskuterar rättens ledamöter förslaget och beslutar dom. Det är inte ovanligt att jag sen får i uppgift att skriva ett första skriftligt utkast till dom som domaren sedan tittar på.

office-1701161_640

En del av förberedelsearbetet kan vara att göra rättsutredningar. Rättsutredningarna kan till exempel handla om vilket straff en person ska få eller om att utreda en komplicerad skadeståndsfråga i målet. Det gäller då att verkligen sätta sig in i problemet och arbeta med juridiken, vilket jag tycker är väldigt givande och intressant.
Efter att man har tjänstgjort en tid får man också själv avgöra vissa mål, det gäller både tvistemål, brottmål och ärenden. Efter ett tag fick jag själv leda förhandlingar som ordförande i tvistemål och brottmål och sedan bestämma domen. I brottmålen, som gäller enklare mål där den misstänkte endast riskerar att dömas till böter, bestämmer man domen tillsammans med tre nämndemän. För min del är nog de egna förhandlingarna ett av de mest spännande inslagen i notariejobbet och jag får verkligen känna på hur det är att vara domare och utnyttja min juridiska förmåga till max. Det går aldrig att förutse vad som kan hända i rättssalen och man måste vara beredd på allt.
Mina arbetsdagar är mycket omväxlande och varierar mycket i dynamik och puls. Vissa dagar ägnar jag åt skrivbordsarbete där jag skriver beslut eller pratar i telefon med parter, vittnen och andra som vill komma i kontakt med tingsrätten. Andra dagar sitter jag i en rättegång om någon händelse som fått stort utrymme i media eller är själv ordförande i ett brottmål. Det är framför allt variationen i arbetet som gör jobbet spännande och lärorikt. Jag lär mig något nytt hela tiden.

Så varför ska man jobba som notarie på en tingsrätt?

För vissa yrken, som domare eller åklagare, är det i princip obligatoriskt att ha genomfört notarietjänst. Även om man inte siktar på något av dessa yrken så lär man sig otroligt mycket genom att arbeta som notarie. Man ges möjlighet att förstå hur processen i domstol fungerar och man kommer även i kontakt med en mängd olika inriktningar inom juridiken. Man får lära sig att arbeta med juridiken i praktiken och får se hur andra yrkesroller arbetar, som domare, åklagare och advokater. Innan jag började som notarie var det någon som sa till mig att man genom notarietjänstgöringen blir en bättre jurist oavsett vad man sedan vill arbeta med. Efter att nu ha jobbat som notarie i ungefär ett år är jag beredd att hålla med om det.