Tvångsmedel i brottmål, alternativ till häktning

Per-Erik Andersson Tvångsmedel i brottmål, alternativ till häktning

I ett tidigare blogginlägg från den 22 mars 2017 skrev domarna Elin Carbell Brunner, Karin Påle Bartes och jag själv om “Långa häktningstider och dom på vers” såsom en reflektion över SVT:s program Domstolen från den 21 mars 2017 som just handlade om långa häktningstider http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/langa-haktningstider-och-dom-pa-vers/. Veckans blogginlägg ska i huvudsak ta upp frågan om […]

Ansvarsfrihetsgrunder, särskilt rätten till självförsvar (nödvärnsrätten) och rätten att avvärja fara (nödrätten), del 2

Per-Erik Andersson
2018-01-23
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , , ,

Jag fortsätter nu förra veckans blogginlägg om nödvärnsrätten eller rätten till självförsvar som vi nog ofta säger i dagligt tal. Måste någon av parterna ta upp frågan om självförsvar för att domstolen ska beakta den? Vem ska bevisa att det har varit fråga om en självförsvarssituation? Åberopsbörda och bevisbörda Nödvärnsrätten är vad man inom juridiken […]

Ansvarsfrihetsgrunder, vad är det?

Per-Erik Andersson

I svensk rätt finns det ett antal regler om ansvarsfrihet, dvs. regler som innebär att en person som begår en i och för sig straffbar handling inte kommer att dömas för handlingen eftersom en ansvarsfrihetsregel är tillämplig. Under två veckor kommer jag att skriva om ansvarsfrihetsgrunder och alldeles särskilt om rätten till självförsvar (nödvärnsrätten) och […]

När är bevisningen tillräcklig i brottmål?

Per-Erik Andersson
2017-01-17
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Det här inlägget är en fortsättning på ett tidigare inlägg på domarbloggen [1] där jag gick igenom de allmänna utgångspunkterna för bevisvärdering i brottmål. Jag ska nu beröra två metoder för bevisvärdering som Högsta domstolen har anvisat, dels den metod som använts i det s.k. balkongmålet (NJA 2015 s 702 [2]), dels den metod som använts […]

Bevisvärderingen i brottmål, några reflexioner

Per-Erik Andersson
2016-12-06
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Det är oftast inte juridiken som är det svåraste när tingsrätten ska avgöra ett brottmål utan hur den bevisning som lagts fram i målet ska värderas. Utgångspunkten för domstolens prövning är åklagarens gärningsbeskrivning. Av 45 kap. 4 § första stycket 3 rättegångsbalken följer att åklagaren i stämningsansökan bl.a. ska uppge den brottsliga gärningen med uppgift […]