När är bevisningen tillräcklig i brottmål?

2017-01-17
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Det här inlägget är en fortsättning på ett tidigare inlägg på domarbloggen [1] där jag gick igenom de allmänna utgångspunkterna för bevisvärdering i brottmål. Jag ska nu beröra två metoder för bevisvärdering som Högsta domstolen har anvisat, dels den metod som använts i det s.k. balkongmålet (NJA 2015 s 702 [2]), dels den metod som använts […]

Bevisvärderingen i brottmål, några reflexioner

2016-12-06
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Det är oftast inte juridiken som är det svåraste när tingsrätten ska avgöra ett brottmål utan hur den bevisning som lagts fram i målet ska värderas. Utgångspunkten för domstolens prövning är åklagarens gärningsbeskrivning. Av 45 kap. 4 § första stycket 3 rättegångsbalken följer att åklagaren i stämningsansökan bl.a. ska uppge den brottsliga gärningen med uppgift […]