Att jobba som beredningsjurist på Södertörns tingsrätt

Beredningsjuristförenklade tvistemålnotarie

I tidigare inlägg på Domarbloggen har vi berättat om olika yrkesroller som finns på en tingsrätt. Här arbetar bland annat rådmän, notarier, domstolshandläggare och annan administrativ personal. På många domstolar finns även beredningsjurister. Vad innebär den rollen och hur är det att arbeta som beredningsjurist på Södertörns tingsrätt? I veckans blogginlägg svarar Fanny Larsson på dessa frågor. Hon har tidigare arbetat som tingsnotarie på Södertörns tingsrätt, och är numera en av tingsrättens beredningsjurister. Att Fanny skulle bli jurist var inte helt självklart. Hon började nämligen studera kriminologi och statsvetenskap eftersom hon alltid har haft ett stort intresse för samhällsfrågor. Många som läser statsvetenskap brukar kombinera studierna med nationalekonomi men det lockade inte Fanny. Hon valde i stället att läsa en juridisk introduktionskurs och kände att hon ”fastnade direkt” för juridiken.

Det var roligt och intressant att läsa om alla rättsområden och det ledde till att jag sedan bestämde mig för att söka till juristprogrammet på Stockholms universitet, minns Fanny. Hon kände på en gång att hon hade hittat en utbildning som verkligen passade henne och redan under studietiden visste hon att hon ville sitta ting, det vill säga arbeta som tingsnotarie vid en domstol efter avslutade studier.

Tiden som tingsnotarie

Jag var nyfiken på att se hur en domstol fungerar i praktiken och dessutom funderade jag på en framtid som domare eller åklagare, sammanfattar Fanny. Hon tycker också att tiden som notarie blev väldigt värdefull eftersom hon kom i kontakt med så många olika rättsområden, allt från tvistemål och brottmål till olika typer av domstolsärenden. Notarietjänstgöringen gav en unik möjlighet att känna efter vilket område som lockar mest i framtiden menar hon.

– Man lär sig otroligt mycket under notarietiden och ganska fort får man behörighet att på eget ansvar vidta åtgärder och fatta egna beslut. Det är tidvis snabba puckar som gäller och mycket att göra, men man lär sig med tiden att göra avvägningar kring hur mycket tid som ska läggas på olika uppgifter. Arbetet är på så vis utmanande men samtidigt väldigt utvecklande, sammanfattar Fanny.

Att stanna kvar som beredningsjurist

Fanny valde också att stanna kvar på domstolen efter avslutad notarietjänstgöring, men nu som beredningsjurist. Varför gjorde hon det valet?

– Jag valde att stanna som beredningsjurist av flera anledningar. Under min notarietjänstgöring trivdes jag otroligt bra med Södertörns tingsrätt som min arbetsplats. Att få arbeta i en utvecklande miljö med trevliga och hjälpsamma kollegor där det alltid är god stämning är otroligt viktigt för mig har jag märkt. Har man roligt på jobbet presterar man dessutom bättre. Jag värdesätter högt att det är en lättsam, prestigelös och varm arbetsplats, något som en utomstående möjligtvis inte hade trott om domstolen. Tjänsten som beredningsjurist var en möjlighet för mig att fortsätta arbeta på domstolen efter notarietiden, sammanfattar Fanny.

Hon tycker dessutom att hon hela tiden lär sig nya saker på domstolen. Alla mål är olika och det gör att man hela tiden får nya frågor att ta ställning till. På så sätt blir arbetet aldrig tråkigt. Fanny tycker att det är särskilt intressant att sitta i förhandling och att hon lär sig mycket av att arbeta med många olika domare och att få döma i egna mål.

I min roll som beredningsjurist har jag under större delen tillhört en avverkningsstyrka som fokuserat på att avgöra brottmål som tidigare blivit inställda på grund av pandemin. Det har passat mig utmärkt då jag är intresserad av att fortsätta arbeta med brottmål framöver. Arbetsuppgifterna liknar de som en notarie utför med den skillnaden att jag har mer tid till att skriva domsförslag. Som notarie har man ofta fullt upp och sällan möjlighet att skriva lika många domar som man önskat, men som beredningsjurist upplever jag det som mindre stressigt och det finns en större möjlighet att lägga fokus på det jag själv tycker är roligt. Jag har även börjat leda sammanträden i ordinära tvistemål (till skillnad från endast förenklade tvistemål som under notarieperioden) vilket är riktigt roligt och utvecklande. Som beredningsjurist är man inte längre under utbildning vilket innebär att man inte är under bedömning på samma sätt som under notarietjänstgöringen. Jag har redan fått mina notariebetyg, förklarar Fanny.

Vad händer efter tiden som beredningsjurist?

Fanny trivs med att arbeta inom den offentliga sektorn. Hon har ännu inte slutligt bestämt vad nästa steg ska bli, men det lutar antingen åt åklagarbanan eller ett arbete inom polisen. Polis var faktiskt ett av de yrken hon tidigare funderade över innan hon började studera juridik.

Jag trivs väldigt bra med att arbeta statligt, dels för att det känns tryggt och stabilt, dels för att jag tycker om att känna att jag bidrar till en samhällsviktig verksamhet, avslutar Fanny.