Framgångsrik insats kring jämställdhet i Bosnien-Hercegovina

Bosnien-HercegovinadelegationerfarenhetsutbyteEUICEA IIIinternationellt samarbetejämställdhetJIM-frågorSidaworkshop

I förra veckan genomfördes ännu en lyckad insats inom ramen för det SIDA-finansierade biståndsprojektet, ICEA III. De svenska experterna Karin Påle-Bartes, till vardags stabschef och rådman vid Södertörns tingsrätt, Carin Westerlund, verksamhetsutvecklare och rådman vid Domstolsverket respektive Uppsala tingsrätt, samt Anders Cedhagen, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg, genomförde två separata workshops med domstolar och åklagarkammare från Bijeljina respektive Sarajevo. Med på plats var även de båda projektledarna Sebastian Nilhammer och Christoffer Önrup samt långtidsexperten Pernilla Flank, som är stationerad i Sarajevo.

Efter att ha arbetat digitalt med våra pilotinstitutioner i Bosnien-Hercegovina i över ett års tid känns det fantastiskt att äntligen vara på plats, säger Christoffer Önrup. Han fortsätter:

Domstolsverkets motsvarighet i Bosnien-Hercegovina, HJPC (High Judicial Prosectorial Council) har identifierat att jämställdhetsarbetet behöver lyftas in i kärnverksamheten bland domstolar och åklagarkammare i landet. Domstolarna i Bosnien-Hercegovina kommer att göra en liknande resa som vi i Sveriges Domstolar har gjort med vårt JIM-arbete och även om många frågeställningar är komplexa, har pilotinstitutionerna visat hög vilja till förändring och, i vissa fall, en ödmjukhet och självinsikt om de tillkortakommanden som deras organisation behöver titta närmare på. Vi har tagit viktiga steg på vägen mot en mer jämställd rättsordning i Bosnien-Hercegovina.

Arbetet med att integrera en jämställdhetsstrategi är en av fyra delkomponenter som Sveriges Domstolar är involverad i. De svenska experterna som deltog den här gången har bred erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsfrågor, både i en internationell kontext och i den egna organisationen.

Det har varit mycket givande dagar för oss alla och bra att vi äntligen fick träffas personligen och inte enbart digitalt, berättar Karin Påle-Bartes. Jag hoppas att våra kollegor i Bosnien-Hercegovina kommer att kunna ha löpande kontakt med oss för stöd och råd framöver, nu när vi känner varandra på ett helt annat sätt än tidigare. Det är glädjande att mycket av det arbete vi tog fram som pilotdomstolar faktiskt kan komma till användning och fungera också utanför Sverige.

Även Carin Westerlund är entusiastisk:

Det var verkligen givande att få träffa våra kollegor från Bosnien-Hercegovina på plats och att få genomföra en workshop tillsammans med dem. Även om vi från Sverige är där som experter så blir det ett ömsesidigt utbyte av information och erfarenheter, och vi fick med oss flera intressanta insikter hem från våra besök.

Pilotfasen i komponenten kommer att avslutas med att alla domstols- och åklagarchefer deltar i en rad workshops där erfarenheterna från pilotfasen kommer att läggas fram. På sikt är målet att jämställdhetsstrategin ska implementeras och tillämpas vid samtliga domstolar och åklagarkammare i landet.

Fotnot: Förutom nämnda experter ingår även Lennart Johansson, lagman vid Helsingborgs tingsrätt och Anna Tengberg, rådman vid Malmö tingsrätt, i komponentens expertlag.