Vad är kollusionsfara?

brotthäktninghäktningsskälkollusionsfaramisstänkt

Kollusionsfara är ett skäl för häktning och innebär att det finns en risk för att en misstänkt, om hen är på fri fot, undanröjer bevis eller på annat sätt förstör utredningen av det/de brott som hen är misstänkt för. Åklagaren kan till exempel göra gällande att det finns en konkret risk för att den misstänkte försöker påverka målsäganden (brottsoffret) eller vittnen. Om rätten håller med om denna bedömning –  och övriga förutsättningar för häktning är uppfyllda – kan rätten bestämma att den misstänkte ska häktas.