Vad är skillnaden mellan rättsskydd och rättshjälp?

försäkringrättegångskostnaderrättshjalprättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ofta finns i din hem-, villa- och fritidshusförsäkring. Rättsskydd brukar också finnas i bil- och båtförsäkringar. Rättsskydd innebär helt enkelt att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för en jurist eller en advokat som du kan behöva anlita om du hamnar i en tvist.

Rättshjälp däremot är ekonomisk hjälp för den som inte har rättsskydd. Då kan staten gå in och ge stöd. I praktiken är det domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten som avgör om du har rätt till rättshjälp eller inte. Årsinkomst, förmögenhet, antal barn och skulder kan få betydelse för om du ska få hjälpen eller inte.

Du kan läsa mer om rättshjälp här: Rättshjälp | Domarbloggen