Hur är det att vara nämndeman?

nämndeman

Jag har varit nämndeman sen i början av 2000- talet först Huddinge Tingsrätt och nu i Södertörns Tingsrätt. Uppdraget innebär ett speciellt ansvar dels för att vi i allmänheten ska få inblick i att domstolarna sköter sitt jobb rättvist och likvärdigt, dels kunna bidra med våra egna kunskaper om samhället i övrigt. Jag tror i alla fall att det tillför tankegångarna en hel del då vi ska fatta en bra dom! Men så klart ska vi följa lagboken och de av samhället uppsatta påföljdsregler vi har. Där är ju ordförandena och notarierna kunniga! Vi tre som är tjänstgörande nämndemän har tillsammans med ordföranden lika stor tyngd vid avgörandet. Hamnar vi i ett läge där det blir 2-2 så ”vinner” den mildare domen. Jag vill dock påstå att det absolut vanligaste är att vi fyra är överens.
Interiör

Vad kan jag bidra med som nämndeman?

Min livserfarenhet grundar sig framför allt på mitt tidigare jobb som lärare och socialarbetare. Det har gett mig inblick i samhället. Erfarenheten som nämndeman har å andra sidan gett mig material till att fördjupa och förbättra mina lektioner om samhällets uppbyggnad.
Vi som är nämndemän är utsedda av våra respektive politiska partier. I domstolen sitter vi dock inte som politiska representanter med fasta åsikter utan som allmänbildade medborgare. Det är viktigt! Numera sitter vi inte i samma nämndemannagrupper i rätten. Det tycker jag förbättrar rättssäkerheten! Tidigare kunde man lätt förutse vad var och en i gruppen skulle tycka. Jag har under mina år som nämndeman blivit mycket lyhörd för domstolens arbete och dess representanter och lärt mig massor!