Internationellt besök av en litauisk forskare

förtroendeinternationellt besökjuryLitauennämndemannämndemannaenheten

Södertörns tingsrätt har haft besök av Simona Dementavičienė som är domare och forskare från Litauen. Hon forskar om olika typer av nämndemannasystem och besökte därför tingsrätten för att se hur det svenska systemet fungerar i praktiken.

Förra veckan besökte Simona oss på Södertörns tingsrätt. Hon är domare och forskare i Litauen. I sin forskning undersöker hon olika typer av juridiska system som har så kallade lekmän som domare.

En lekman är en person som är med och bestämmer i en domstol men som inte är jurist. I Sverige har vi ett sådant system. Våra lekmannadomare kallas nämndemän. För att bli nämndeman måste man uppfylla vissa krav. Man måste bland annat vara myndig, svensk medborgare och folkbokförd i den kommun som hör till tingsrätten. I Sverige dömer nämndemännen tillsammans med en eller flera juristdomare i olika typer av mål. De får vara med och ta ställning till om den som är misstänkt för brott har gjort sig skyldig till brottet men också om vilket straff hen ska få. Detta skiljer sig från till exempel USA där det i stället finns ett jurysystem. En jury uttalar sig om den tilltalade har gjort sig skyldig till brott, men straffet bestäms ofta av en juristdomare.

Vi har tidigare skrivit om nämndemän här på bloggen. Det hittar du här: Hur är det att vara nämndeman? | Domarbloggen.

Under sitt besök på tingsrätten fick Simona bland annat lyssna till en presentation av det svenska rättssystemet med särskilt fokus på nämndemän. Hon fick vara med på en rundvandring i tingsrättens lokaler. Hon fick också möjlighet att träffa medarbetar på Nämndemannakansliet och samtala med en nämndeman. Du kan även läsa mer om nämndemannakansliet här: Nämndemannakansliet | Domarbloggen.

Dessutom var hon med vid en förhandling i brottmål och intervjuade domare på tingsrätten. Samtalet med domarna handlade om hur de upplever det svenska nämndemannasystemet och förtroendefrågor.

Inga lekmän i rättssystemet i Litauen

Simona berättar att det i dagsläget inte finns några lekmän i litauiska domstolar.

Rättsskipningen sköts enbart av professionella domare, men det finns en politisk vilja i vårt parlament att också ha med lekmän i domstolarna, säger Simona.

Hon berättar vidare att det litauiska parlamentet utreder om parlamentet måste ändra grundlagen för att det ska bli möjligt att tillåta att lekmän dömer i domstolarna, och det är just därför hon forskar om olika lekmannasystem i Europa. Man behöver mer kunskap i hennes hemland innan man tar ställning till om lekmän skulle kunna passa också i Litauen. En tanke bakom att införa lekmän i de litauiska domstolarna är att det skulle kunna öka förtroendet för domstolarna i landet. Genom lekmännen får ju allmänheten mer kunskap om domstolarnas arbete.

Svenska systemet intresserar eftersom nämndemän deltar frivilligt

Något som är intressant med det svenska rättssystemet är att det är frivillig att vara lekman i domstol, alltså det som ni kallar nämndeman. I exempelvis Danmark är det som huvudregel obligatoriskt att medborgarna kan vara med i dömandet och bara under väldigt speciella förhållanden går det att säga nej om man blir kallad till ett sådant uppdrag, säger Simona.

Simona berättar att hon tror att det svenska systemet bidrar till stor insyn i domstolarna och att det i sin tur ökar allmänhetens kunskap om och förtroende för rättssystemet i landet.

En annan spännande skillnad mellan Sverige och Danmark är att i Sverige har man nämndemän i flera olika typer av mål, så som brottmål, familjemål och mål om omhändertagande av personer. I Danmark är det i princip endast i brottmål som man har lekmän, utvecklar Simona. Hon är vid det här laget väl inläst på olika europeiska länders möjligheter att ta in lekmän som domare i domstolarna. Hennes forskning kommer också att omfatta flera olika länder.

Förutom Sverige, kommer Simona att besöka Danmark, Irland, Polen och Tyskland för att studera deras rättssystem.

Sverige är ett land med stort förtroende bland andra europeiska länder och Sverige är en förebild. Därför blev Sverige ett av mina första besök under min forskning, avslutar Simona.

Vill du veta mer om frågor som handlar om nämndemän? Bloggen har en massa andra inlägg!

Hur blir man nämndeman? | Domarbloggen

Mitt första halvår som nämndeman | Domarbloggen

Vad händer när huvudförhandlingen är avslutad? | Domarbloggen