Mitt första halvår som nämndeman

nämndeman

Första dagen

Jag har alltid varit intresserad av politik och juridik och när jag blev nominerad och sedan vald till nämndeman så såg jag det som ett hedersuppdrag. I slutet av januari i år var det så dags för min första dag i rätten. Lite som första dagen i skolan – nervöst men spännande. Jag möte upp trevlig administrativ personal som visade mig runt och gav mig passerbricka. I god tid 8:35 var jag på plats i salen – där förblev jag ensam då det visade sig att målet blivit inställt i sista stund. Det visade sig gälla för tre av fem mål denna dag av olika skäl – vid ett av målen för att försvaren åkt till fel tingsrätt. Först på eftermiddagen fick jag ta mig an mitt första mål. Denna dag var såklart lite extrem ur denna synvinkel men visar även en vardag där planering och improvisation är central för att få en effektiv verksamhet hos domstolen.
Ibland kan jag höra synpunkter från mina kollegor om sent inställda mål och byte av salar men jag är imponerad av hur proffsigt och proaktivt domstolens personal pysslar ihop våra dagar och man använder en kombination av telefon, mail och SMS för att påminna och styra oss till rätt ställe i rätt tid. Nämndemannakåren består liksom på övriga tingsrätter till stor del av lite äldre personer med lång erfarenhet vilket har varit till stor hjälp för mig som ny och vänligt och tålmodigt svarat på mina frågor.

Det krävs ledarskap

I mitt ordinarie arbete som VD är ledarskapet viktigt och det är intressant att studera hur rättens ordförande hanterar sitt ledarskap på olika sätt i rättssalen. Många kallas till rätten för första gången som till exempel vittnen och målsäganden. Då har domaren en viktig roll att se till att de känner sig så bekväma som möjligt. Förhandlingen ska också styras och drivas framåt så snabbt som möjligt utan att inkräkta på någons rättigheter. Ett i högsta grad situationsanpassat ledarskap. Ett av skälen till att mitt förtroende för tingsrätten har bekräftats och stärkts är att jag sett prov på hur detta ledarskap utövas och hur de flesta tar sig an uppgiften på ett seriöst och pragmatiskt sätt och hanterar alla med vänlighet och respekt – men även med tydlighet när så behövs.

Ambassadör för tingsrätten

Slutligen kan jag konstatera att jag som nämndeman är en ambassadör för tingsrätten då mitt uppdrag ofta väcker frågor och jag får förklara hur en huvudförhandling går till och vilka roller de olika parterna har och skillnaden mellan jurysystem och nämndemannasystem. Jag ser fram emot nästa tjänstgöring!