Säkerhetspolitiska utvecklingen i Östeuropa – fokus på internationellt expertmöte

expertmöteinternationellt samarbeteÖsteuropaUkraina

I slutet av november anordnade Sveriges Domstolar återigen sitt årliga expertmöte. I år samlades de internationella experterna för ett möte i Göteborg och uppslutningen var större än någonsin.

Expertmötet anordnas varje år för medlemmarna i Sveriges Domstolars internationella expertbas. Expertbasen är skapad för att kunna möta efterfrågan på personal som kan delta i internationell verksamhet. Expertbasen är egentligen ett register som består av kvalitets- och kompetenssäkrade experter från olika personalkategorier inom Sveriges Domstolar.

Internationella arbetet består av två delar

Sveriges Domstolars internationella verksamhet initieras och samordnas av Domstolsverkets enhet för internationella relationer och består något förenklat av två delar. Den ena är internationellt utvecklingssamarbete med fleråriga bilaterala projekt tillsammans med bland andra domstolsväsenden i andra länder. För tillfället pågår samarbeten i Bosnien-Hercegovina och Armenien. Ett längre samarbete i Albanien har nyligen avslutats. Den andra delen är det fredsfrämjande arbetet. Här bidrar Domstolsverket framför allt med personal till fredsfrämjande insatser som har etablerats för att ge stöd efter säkerhetspolitiska konflikter. Utsänd personal tjänstgör för närvarande i EU-insatser i Kosovo, Palestina och Ukraina.

Expertbasen används främst för att rekrytera domstolspersonal till kortare uppdrag inom ramen för projekten i det internationella utvecklingssamarbetet. Det är också vanligt att experter från basen rekryteras och sänds ut under längre tjänstgöring inom ramen för det fredsfrämjande arbetet.

Experterna bidrar till värdefulla insatser

Årets expertdagar bestod av två innehållsrika halvdagar som inleddes och avslutades med gemensam lunch. Den första dagen började med ett inledningstal av Charlotte Driving som är rättschef på Domstolsverkets rättsavdelning. Hon berättade om Domstolsverkets arbete med internationell anknytning i stort, bland annat om möjligheten för assessorer, det vill säga färdigutbildade domare som ännu inte har en ordinarietjänst, att arbeta på EU-domstolen och Europadomstolen och hur Domstolsverket samarbetar med andra internationella myndigheter och nätverk. Hon framhöll särskilt den värdefulla insats som experterna gör genom att engagera sig i det internationella arbetet.

Efter det fick deltagarna lyssna till Jonas Högström som är chef för Domstolsverkets internationella enhet. Han talade mer ingående om verksamheten på den internationella enheten. Inledningsvis gav han en nulägesbeskrivning av de länder där enheten bedriver utvecklingsarbete. Vidare blickade han framåt och beskrev vilka internationella projekt och andra insatser som vi kan förväntas oss under nästkommande år.

Östeuropa i särskilt fokus på expertmötet

Bildtext: Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska Institutet.

Under eftermiddagen fick deltagarna även lyssna till Jakob Hedenskog som är analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska Institutet. Han delade med sig av sina reflektioner kring den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östeuropa. Deltagarna fick även lyssna till Henrik Norberg som arbetar som chef för Utrikesdepartementets reformstöd till Östeuropa. Han berättade om regeringens strategi för Östeuropa. Eftermiddagen avslutades med en föreläsning av Birgitta Jansson som är rådgivare inom området demokrati och mänskliga rättigheter på Sidas enhet för Västra Balkan och Turkiet. Hon pratade om Sidas arbete för att implementera regeringens strategi för Västra Balkan och Turkiet.

Peter Stafverfeldt som är domare vid Skaraborgs tingsrätt inledde dag två. Peter har tidigare varit utsänd på uppdrag i Ukraina för EU:s räkning och han berättade om sitt arbete i Ukraina efter krigsutbrottet.

”Givande att lyssna till lika lärorika som fängslande föredrag”

Därefter var dagens tema projektsamordnarens roll och hur lagarbetet i de pågående projekten kan utvecklas. Detta inleddes med en presentation av de utsända projektsamordnarna/långtidsexperterna Pernilla Flank som är baserad i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina och Björn Lindén som är baserad i Jerevan i Armenien. De berättade om sina roller, vilka utmaningar och belöningar som följer av uppdraget och hur en vanlig arbetsdag kan se ut. Avslutningsvis fick deltagarna diskutera i grupper kring hur kommunikation, projektaktiviteter och projektuppföljning kan utvecklas.

Det var som alltid givande att lyssna till lika lärorika som fängslande föredrag och diskutera internationella rättsliga frågor med intresserade kollegor. Särskilt intressant och naturligtvis också oerhört sorgligt var att höra om Peter Stafverfeldts erfarenheter av att arbeta i Ukraina under brinnande krig. Konflikterna i vår nära omvärld visar samtidigt på hur oerhört angeläget det är att vi är med och med våra erfarenheter av att verka i en solid okorrumperad rättsstat bidrar till att främja fred och utveckling i andra länder, säger Fredrik Bohlin, som är domare vid Ystads tingsrätt.

Vill du läsa mer om Sveriges Domstolars arbete i Ukraina? Domarbloggen har publicerat ett tidigare inlägg som heter Domaren Peter jobbar i krigsdrabbade Ukraina | Domarbloggen