Unga nämndemän – finns det?

nämndeman

Många nämndemän i Sveriges domstolar har uppnått en viss ålder. Ibland är det här något som kritiseras, att nämndemannakåren är alltför gammal helt enkelt och därmed inte är ett representativt urval av hela befolkningen. Ibland höjs det också kritiska röster som säger att nämndemännen inte heller är representativa för samhället när det handlar om ursprung. Kritikerna menar att de flesta nämndemän har sina rötter i Sverige vilket inte stämmer överens med hur det ser ut i samhället i övrigt.
Men det finns nämndemän som är unga, och som dessutom har familj med rötter i ett annat land än Sverige. I veckans blogginlägg ska vi möta Mahtab Sayady som fyller 19 år i år, och därmed är en av tingsrättens allra yngsta nämndemän. Hon har också föräldrar som är födda i Iran och det i sig har gjort att hon känner att det är särskilt viktigt att engagera sig som nämndeman i domstolen, vilket hon kommer att få utveckla i veckans blogg.

Planer på att plugga juridik i framtiden

När Mahtab Sayady inte är nämndeman på tingsrätten studerar hon kommunikation på Berghs – School of Communication, men hon har siktet inställt på att läsa juridik på Stockholms universitet i höst. Intresset för juridik har hon haft med sig sedan hon gick på mellanstadiet och på gymnasiet var det därför självklart att läsa en inriktning på ekonomiprogrammet mot juridik. Tillsammans med sin klass besökte hon rättegångar och fick också en ökad insyn i hur det går till i verkligheten, vilket hon inte tror att alla människor i samhället har. – Den svenska domstolsprocessen är sammanhållen och respektive part får alltid utrymme att lägga fram sin uppfattning och åsikt, konstaterar Mahtab Sayady.
Mahtab Sayady tror att hon som nämndeman kan tillföra en ung persons perspektiv och värderingar. Olika generationer utvecklas på olika sätt, använder sig av olika uttryck och som 19-åring tror hon exempelvis att hon har en ökad förståelse för och insikt i hur sociala medier fungerar och vilken otrolig spridning det som skrivs där verkligen har.

För egen del har hon lärt sig massor om domstolens arbete sedan hon började som nämndeman, och det trots att hon säkert kände till mycket mer än vad människor i allmänhet gör eftersom hon har läst en särskild inriktning mot juridik på gymnasiet. – Man får en ökad förståelse för det enorma arbete som domaren och notarien har lagt ned på ett mål innan själva förhandlingen, genom att förbereda rättsfall och titta i förarbeten till de olika lagarna. Det finns inte plats för något eget tyckande utan det centrala är att komma fram till om den bevisning som presenteras håller eller inte och givetvis att se till att en skyldig person ska få ett straff som överensstämmer med vägledande avgöranden. Lika fall ska behandlas lika, förklarar Mahtab Sayady. – Jag blev också förvånad, och positivt överraskad över hur överläggningarna går till efter en förhandling. Man tar sig verkligen tid till att gå igenom det enskilda målet. Även om rådmannen och protokollföraren bidrar med den juridiska kunskapen är det högt i tak. Alla lyssnar på alla och det är en dialog som syftar till att vi alla vill att det ska bli rätt, fortsätter Mahtab Sayady.

Viktigt att ta ansvar för samhället

Hon beskriver själv att hon värdesätter den svenska demokratin oerhört mycket och tror att det blir särskilt tydligt för henne som har föräldrar från ett annat land. – Domstolen har en viktig roll i en demokrati och det är centralt att vi kan lita på att domstolen gör sitt arbete på ett opartiskt sätt. Jag vill som nämndeman bidra med min erfarenhet till samhället, rättsprocessen och domstolsväsendet, poängterar Mahtab Sayady. Hon påpekar att ett samhälle utan demokrati och oberoende domstolar blir ett destruktivt samhälle på många sätt. – I vissa länder har civilsamhället ingen insyn i domstolarnas verksamhet på det sätt som finns i Sverige genom nämndemannasystemet. Att jag som ung tjej får tjänstgöra tillsammans med en lagfaren domare och få den insyn man får som nämndeman i Sverige är verkligen något som kan vara svårt att förklara för människor i andra länder, menar Mahtab Sayady.

Mer empati för människor och ökat förtroende för domstolarna

Tycker Mahtab Sayady att hon för egen del har förändrats sedan hon började som nämndeman för snart sex månader sedan? Ja, det gör hon faktiskt. – Jag har fått större empati för människor! utbrister hon och förklarar att hon inte ser saker lika svart och vitt jämfört med tidigare och att hon har fått en bredare förståelse för hur människors liv kan utvecklas och i sin tur leda till negativa val som den enskilde gör.
– En annan lärdom är att ärlighet varar längst, förklarar Mahtab Sayady som tänker på de mål där det kan blir uppenbart för var och en att någon av parterna talar osanning. Men hennes syn på domstolarna har också förändrats väldigt mycket under de månader som hon har varit nämndeman. – Jag har alltid haft förtroende för domstolarna och deras arbete, men efter att ha börjat tjänstgöra som nämndeman har mitt förtroende för Sveriges domstolar ökat ännu mer. Man får ett inifrånperspektiv och det blir så tydligt att domarna är otroligt förberedda inför varje mål och att man också lägger ned mycket tid på själva överläggningen. Det finns en tydlig ambition att det ska bli rätt i varje mål, oavsett målets storlek, sammanfattar Mahtab Sayady.

Unga nämndemän behövs!

Södertörns tingsrätt har för närvarande 318 aktiva nämndemän. Mahtab Sayady är en av femton nämndemän som är mellan 18 och 28 år gamla. Hon tycker att fler unga borde pröva på att vara nämndemän. En kombination av unga och lite äldre nämndemän med olika ursprung och bakgrund är något eftersträvansvärt eftersom man säkert kan bidra med olika saker utifrån det egna perspektivet. Mahtab Sayady tycker att det är synd att inte fler unga tar steget och blir nämndemän. – Det fungerar alldeles utmärkt att kombinera studier med att vara nämndeman, försäkrar Mahtab Sayady. Hon kan själv välja när hon vill tjänstgöra och tala om vilken dag som passar eller vilka perioder som hon har svårt att komma ifrån, exempelvis under de perioder då hon pluggar inför en tenta. – Jag får lust att själv bli ambassadör för att vi ska få fler unga som nämndemän, avslutar Mahtab Sayady.