EU:s jurister med känsla för språk

2020-04-28
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
EU:s jurister med känsla för språk

Jag heter Fredrika Blom och arbetar som tingsfiskal på Södertörns tingsrätt sedan drygt en månad tillbaka. Det betyder att jag är domare under utbildning. Jag har tidigare varit notarie här på tingsrätten. Min resa mellan notarietjänstgöring och domarutbildning har innehållit lite olika arbeten och studier, både i Sverige och internationellt. I detta inlägg tänkte jag […]

Förverkande av egendom – vad händer sen?

2020-04-21
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Förverkande av egendom – vad händer sen?

Inledning När tingsrätten meddelar dom i ett brottmål kan det framgå av domslutet att viss egendom ska förverkas. Det betyder att egendom som tillhör den tilltalade eller någon annan tas ifrån den personen för att istället tillfalla staten. Ett förverkandebeslut är inte ett straff (de enda straff som finns i det svenska rättssystemet är böter […]

Vad är skyddstillsyn?

2020-04-14
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Vad är skyddstillsyn?

I det här inlägget tänkte jag berätta lite om hur påföljden skyddstillsyn fungerar och beskriva några av de olika tilläggspåföljder som skyddstillsyn kan kombineras med.   Vad innebär det att dömas till skyddstillsyn? Skyddstillsyn är en påföljd som syftar till att minska risken för att den dömde fortsätter att begå brott. Den som döms till […]

Vad innebär det när domstolen hotar med stupstock?

2020-04-07
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Vad innebär det när domstolen hotar med stupstock?

Inledning I en historisk kontext är en stupstock en anordning där en person placerades eller kedjades fast som bestraffning för något som denne gjort. Stupstocken var vad man kan kalla ett skamstraff och placerades ofta på en offentlig plats för allmänhetens beskådan. Bestraffningsmetoden användes under medeltiden och fram till och med 1700-talet. Begreppet används fortfarande […]

Domstolen och COVID-19

2020-03-31
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Domstolen och COVID-19

COVID-19 sprider sig över världen och många länder är drabbade. Sverige är inget undantag. I många av våra grannländer har man vidtagit en rad åtgärder. För en dryg vecka sedan fick vi exempelvis höra att domstolarna i Norge stängt för allmänheten, att förhandlingar sker via videolänk i den mån det går och att brådskande mål […]

Ett fängelsestraff behöver inte alltid avtjänas i fängelse

2020-03-24
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Ett fängelsestraff behöver inte alltid avtjänas i fängelse

Tingsrätten dömer ut en mängd korta fängelsestraff på en eller ett par månader. I slutändan behöver dock inte alltid den som får ett fängelsestraff hamna i fängelse. Det finns nämligen en möjlighet för den som döms till högst sex månaders fängelse att ansöka om att få avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Något som […]

Snabbare lagföring – hur har det gått?

2020-03-17
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Snabbare lagföring – hur har det gått?

I november 2019 skrev vi här på bloggen om projektet med snabbare lagföring som även Södertörns tingsrätt skulle bli en del av från och med i år (http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/snabbare-lagforing/) Vi utlovade då att under våren återkomma med en uppdatering om hur försöket har fallit ut för vår del. När försöket inleddes den 7 januari 2020 deltog […]

Några tankar om förlikning

2020-03-10
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Några tankar om förlikning

Enligt 42 kap 17 § rättegångsbalken ska domstolen verka för att två parter förliks eller på annat sätt träffar en samförståndslösning, om det inte är olämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet eller övriga omständigheter. Vad som är intressant att notera är att domstolens skyldighet inte begränsar sig till dispositiva tvistemål som exempelvis kan handla om […]

Digitaliseringen av Sveriges Domstolar – var befinner vi oss?

2020-03-03
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Digitaliseringen av Sveriges Domstolar – var befinner vi oss?

Vi har tidigare berättat om vad som pågår när det gäller digitaliseringen av Sveriges Domstolar och vad vi ser framför oss när det gäller framtida stöd. Se också tidigare blogginlägg (http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/domarbloggen-om-digitalisering). Jag tänkte berätta om vad som hänt sedan sist och vilka större arbeten som nu pågår inom Sveriges Domstolar för att släppa pappershanteringen och […]

En fortkörning – vad händer sedan?

2020-02-25
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
En fortkörning – vad händer sedan?

Under 2019 återkallades 36 692 körkort i Sverige enligt siffror från Transportstyrelsen. En anledning till att en person får sitt körkort återkallat är att personen har gjort sig skyldig till fortkörning, vilket det här blogginlägget ska handla om. Den som gjort sig skyldig till fortkörning har kört i högre hastighet än vad hastighetsbegränsningen på aktuell […]