Besök av ungersk domare

2019-11-14
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Besök av ungersk domare

Under oktober månad hade tingsrätten besök av en ungersk domare, Dr. Zengődiné Dr. Lascsik Lívia, som arbetar som domare vid en domstol i första instans i en distriktsdomstol (Szekszárdi Járásbíróság) i staden Szekszárd, ca 100 km söder om Budapest. Besöket ägde rum inom ramen för European Judicial Training Network (EJTN) – som är ett nätverk […]

Särskild företrädare för barn

2019-11-05
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Särskild företrädare för barn

När utses en särskild företrädare?  När ett barn under 18 år utsätts för brott är huvudregeln att barnet, likt en vuxen, företräds av ett målsägandebiträde under rättsprocessen och att det är barnets vårdnadshavare som beslutar om barnets deltagande i processen. Om det är barnets vårdnadshavare som är misstänkt för brottet, eller om vårdnadshavaren står i […]

Företagsrekonstruktion

2019-10-29
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Företagsrekonstruktion

Inledning Företagsrekonstruktion är ett särskilt rättsligt förfarande som syftar till att återställa livskraften hos ett i grunden lönsamt företag som av någon anledning hamnat i en ekonomisk kris. Det kan exempelvis handla om en underleverantör till ett stort företag som flyttar sin verksamhet eller försätts i konkurs eller ett företag som vuxit och fått en […]

Grupptalan

2019-10-15
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Grupptalan

Grupptalan är en särskild taleform där någon utan fullmakt för talan för flera personer som gått samman i en grupp. Gruppens medlemmar är inte parter i rättegången och behöver inte själva medverka aktivt. Möjligheten att föra grupptalan finns i flera länder. I USA är det vanligt förekommande. Där kallas det class action och har funnits […]

Helena Jäderblom: Erfarenheter från Europadomstolen och dess förhållande till de nationella domstolarna

2019-10-08
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Helena Jäderblom: Erfarenheter från Europadomstolen och dess förhållande till de nationella domstolarna

”Den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, eller Europadomstolen, inrättades år 1959 och har sitt säte i Strasbourg. Domstolen har kompetens att pröva klagomål från såväl enskilda personer som medlemsstater i syfte att bedöma om det har skett en kränkning av någon av de medborgerliga eller politiska rättigheter som skyddas av den Europeiska konventionen för […]

Rättstolk – att ta sig igenom ett nålsöga

2019-10-01
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Rättstolk – att ta sig igenom ett nålsöga

Under studietiden hände det ibland att jag som student, tillsammans med mina studiekamrater, deltog i rollspel för att öva inför de verkliga målen som vi skulle möta i framtiden. Våra roller kunde variera mellan åklagare, målsägande, tilltalad, försvarare, vittne, nämndeman eller juristdomare. Däremot var det aldrig någon som spelade tolk trots att tolken ofta är […]

Söker domstolen efter sanningen?

2019-09-25
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Söker domstolen efter sanningen?

En vanlig uppfattning är att när något hamnar i domstol så kommer det äntligen redas ut hur det verkligen ligger till. Har Kalle misshandlat Pelle? Har Stina ingått ett avtal med Karin? I domstolen kommer sanningen att komma fram, tänker man sig. På ett sätt stämmer detta. Rättegångar handlar om saker som hänt i verkligheten […]

Klarspråksarbetet tar sig över Atlanten

2019-09-17
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Klarspråksarbetet tar sig över Atlanten

Emil Nordin jobbade som tingsnotarie på Södertörns tingsrätt år 2015 till 2016 och är numera tingsfiskal. I juni kom han tillbaka till hovrätten efter ett år som student på Harvard Law School. I texten nedan berättar han mer om sin tid i USA.   Studier i USA I augusti 2018 tog jag tjänstledigt från hovrätten […]

Kronvittnen och anonyma vittnen

2019-09-10
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Kronvittnen och anonyma vittnen

I många typer av mål i domstolarna är vittnen viktig bevisning och varje år vittnar omkring 100 000 människor i Sverige. Vittnen förekommer i stort sett i alla slags förhandlingar på tingsrätten, men vanligast är kanske att de förknippas med brottmål. I brottmål kan man enkelt uttryckt säga att ett vittne är någon som antingen sett […]

Rättshjälp

2019-09-03
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Rättshjälp

Vad är rättshjälp? Om du hamnar i en tvist som du och din motpart inte kan lösa kan du behöva ta hjälp av en advokat eller annan jurist (ett ombud). För att kunna betala kostnaderna för ombudet ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Det ingår normalt också rättsskydd i helförsäkringar av […]