Förundersökning – domare och åklagare

2020-09-22
på Södertörns Tingsrätt
Förundersökning – domare och åklagare

Inledning De allra flesta har hört eller läst ordet förundersökning, allt som oftast i samband med att ett brott har begåtts. Men vad är det egentligen? Vad är syftet med en förundersökning och vad leder den till? Vad gör egentligen en åklagare respektive en domare under förundersökningen? I det här inlägget kommer jag att försöka […]

Förlikning och medling i domstol

2020-09-09
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Förlikning och medling i domstol

Inledning Tingsrätterna hanterar som bekant olika typer av mål och ärenden. En sorts mål är brottmål. En annan sorts mål är tvistemål. Dessa brukar delas in i dispositiva tvistemål och indispositiva tvistemål (t.ex. familjemål). Dispositiva tvistemål är sådana där parterna med rättslig verkan kan komma överens (ingå förlikning) om det som målet handlar om. Målen […]

Rättegångsspel – ett sätt att förbereda sig för arbetslivet

2020-09-01
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Rättegångsspel – ett sätt att förbereda sig för arbetslivet

Så kallade “moot courts” och “mock trials” är vanligt förekommande utomlands och utgör ofta frivilliga eller obligatoriska inslag under juristutbildningen. Gemensamt för moot courts och mock trials är att det är fråga om rättegångsspel där deltagarna – ofta juriststudenter – tilldelas roller i fiktiva mål där de ges möjlighet att träna på juridisk argumentation och […]

Domare, åklagare, ombud – olika roller

2020-08-26
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , ,
Domare, åklagare, ombud – olika roller

Inledning I svenska domstolar figurerar en lång rad aktörer som fyller olika funktioner i rättsprocessen. Vissa av dessa aktörer, exempelvis målsägandebiträden och försvarsadvokater, är relativt välbekanta för allmänheten. Motsatsvis vågar jag påstå att rekonstruktörer, boutredningsmän och rättshjälpsbiträden är figurer som är mindre kända utanför domstolarna. De flesta brukar dock ha hört talas om domare, åklagare […]

Nya regler för misskötsamhetshantering av villkorligt frigivna och ett förslag om ändrade regler för skyddstillsynsdömda

2020-08-18
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

  Du som följer Domarbloggen har i tidigare inlägg kunnat läsa om vad det innebär att bli villkorligt frigiven från ett fängelsestraff http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/villkorlig-frigivning/, om påföljden skyddstillsyn http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vad-ar-skyddstillsyn/ och om vad en Övervakningsnämnd gör http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vad-gor-en-overvakningsnamnd/. Jag tänkte i det här inlägget berätta lite om de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli i år gällande […]

Barns rätt att uttrycka sin åsikt i vårdnadstvister

2020-05-26
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , , ,
Barns rätt att uttrycka sin åsikt i vårdnadstvister

I januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. I artikel 12 står det att staten ska tillförsäkra barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. För det ändamålet ska barnet särskilt […]

Skadestånd i brottmål

2020-05-19
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Skadestånd i brottmål

Måste man betala skadestånd om man döms för brott? Den som döms för brott kan i vissa fall behöva betala skadestånd till den som drabbats av brottet. För att bli skadeståndsskyldig krävs att man orsakat en skada. Skadeståndet ska som utgångspunkt ersätta den skada som uppstått. Som exempel kan nämnas en person som bryter sig […]

Nytt brott: Sabotage mot blåljusverksamhet

2020-05-12
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Nytt brott: Sabotage mot blåljusverksamhet

Sedan den 1 januari 2020 finns ett nytt brott till skydd för blåljusverksamhet, nämligen sabotage mot blåljusverksamhet. Det nya brottet är resultatet av en omfattande debatt om fenomenet med angrepp mot blåljuspersonal som försöker utföra sina uppdrag. Men vad innebär den nya lagstiftningen och vad är egentligen nytt med den? För att kunna besvara de […]

Vad menas egentligen med ”oaktsam våldtäkt”?

2020-05-05
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Vad menas egentligen med ”oaktsam våldtäkt”?

Inledning och slutsats Det nya brottet oaktsam våldtäkt infördes 2018. Namnet på det nya brottet är omdiskuterat. Det kan lätt missuppfattas och det händer också att personer gör sig lustiga över det. I detta blogginlägg ska jag försöka att översiktligt beskriva vad som gäller. Redan inledningsvis vill jag dock säga att kravet på oaktsamhet inte […]

EU:s jurister med känsla för språk

2020-04-28
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
EU:s jurister med känsla för språk

Jag heter Fredrika Blom och arbetar som tingsfiskal på Södertörns tingsrätt sedan drygt en månad tillbaka. Det betyder att jag är domare under utbildning. Jag har tidigare varit notarie här på tingsrätten. Min resa mellan notarietjänstgöring och domarutbildning har innehållit lite olika arbeten och studier, både i Sverige och internationellt. I detta inlägg tänkte jag […]