Vad är terrorism?

2018-02-13
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,

Terror kommer av det latinska ordet för skräck eller skräckvälde och är en beprövad metod att påtvinga människor sin vilja. Terrorism är inte något nytt fenomen. Tvärtom har terrorism använts i århundraden av både stater och politiska grupper såväl i Europa som i andra delar av världen. Fram till mitten av 1990-talet var terrorism något […]

Umgänge med barn

2018-02-06
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Umgänge med barn

Hur ser umgänget ut för barn som har skilda föräldrar? Barn som bor tillsammans med en förälder (boendeföräldern) har rätt att umgås med den andre föräldern (umgängesföräldern). Oftast löser föräldrarna detta gemensamt och kommer överens om när barnet ska vara hos umgängesföräldern. Om föräldrarna inte kan komma överens kan umgängesföräldern begära att tingsrätten beslutar hur […]

Döms män och kvinnor olika i tingsrätter?

2018-01-30
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Döms män och kvinnor olika i tingsrätter?

Just denna fråga har Brottsförebyggande rådet (Brå) undersökt i en kort rapport som heter ”Enhetligt dömande i tingsrätter – En statistisk analys av andelen fängelsedomar” (kortanalys 3/2017)[1] författad av Jonas Öberg. Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör myndigheten genom att ta fram fakta och […]

Ansvarsfrihetsgrunder, särskilt rätten till självförsvar (nödvärnsrätten) och rätten att avvärja fara (nödrätten), del 2

2018-01-23
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , , ,

Jag fortsätter nu förra veckans blogginlägg om nödvärnsrätten eller rätten till självförsvar som vi nog ofta säger i dagligt tal. Måste någon av parterna ta upp frågan om självförsvar för att domstolen ska beakta den? Vem ska bevisa att det har varit fråga om en självförsvarssituation? Åberopsbörda och bevisbörda Nödvärnsrätten är vad man inom juridiken […]

Ansvarsfrihetsgrunder, vad är det?

I svensk rätt finns det ett antal regler om ansvarsfrihet, dvs. regler som innebär att en person som begår en i och för sig straffbar handling inte kommer att dömas för handlingen eftersom en ansvarsfrihetsregel är tillämplig. Under två veckor kommer jag att skriva om ansvarsfrihetsgrunder och alldeles särskilt om rätten till självförsvar (nödvärnsrätten) och […]

Efter notarietiden – vad händer sedan?

2018-01-09
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , , ,
Efter notarietiden – vad händer sedan?

I veckans blogginlägg träffar jag tre unga kvinnliga jurister som är mot slutet av sin notarieanställning eller precis har avslutat den. De heter Martina Raadik, Katarina Engström och Anna Sjölund. De har alla tre läst juridik vid Stockholms universitet. Två av dem, Katarina och Martina, var till och med kurskamrater under utbildningen. De trivdes samtliga […]

Expeditionsvakt – ett arbete för den som gillar att ha många bollar i luften

2017-12-12
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,

I veckans blogginlägg träffar jag service- och säkerhetschefen Åsa Sandström och två av tingsrättens expeditionsvakter, Jimmy Andeblom och Carl Oscarsson. Vi börjar väl där alla våra besök börjar, nämligen i säkerhetskontrollen! Säkerhetskontrollen De första representanterna för tingsrätten som en besökare möter är våra expeditionsvakter. Besökaren träffar dem inledningsvis i vår säkerhetskontroll. Syftet med säkerhetskontrollen är […]

Allt fler och allt större rättegångar

2017-12-05
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Allt fler och allt större rättegångar

De flesta rättegångar (huvudförhandlingar) som tingsrätten håller i brottmål är relativt korta. De tar en eller två timmar att genomföra och därefter avkunnar domstolen domen muntligt. Domstolen kan också välja att meddela en s.k. kanslidom, vilket innebär att domen skickas till parterna någon vecka senare. Under de senaste åren har antalet rättegångar i brottmål som […]

Kan svensk domstol tillämpa annan lag än svensk lag?

2017-11-28
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Kan svensk domstol tillämpa annan lag än svensk lag?

Introduktion I och med att världen blir alltmer globaliserad ökar också antalet kontaktpunkter mellan personer från olika länder. Människor gifter sig över nationsgränserna, köper saker av varandra och har alla möjliga kontakter utanför Sveriges gränser, både professionella och personliga. Att det i sådana situationer ibland uppstår konflikter är naturligt, liksom att de inblandade parterna ibland […]

God man, förvaltare och framtidsfullmakt – när, hur och varför?

2017-11-21
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom eller andra problem som gör det svårt ta hand om sig själv och sin ekonomi. Det kan bero på ålder eller vara en följd av en olycka eller av en medfödd funktionsnedsättning. Domstolen kan då utse en god man eller en förvaltare som kan ta tillvara […]