Att hjälpa en nödställd – vad finns det för skyldigheter?

2019-05-28
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Att hjälpa en nödställd – vad finns det för skyldigheter?

Skorpan och Jonatan har nyss återförenats i Körsbärsdalen. Ändå tänker Jonatan riskera livet genom att ge sig i väg till Katlagrottan för att försöka rädda upprorsledaren Orvar. Skorpan ifrågasätter detta. Varför måste Jonatan ge sig ut på nånting så farligt när han kan sitta hemma vid elden i Ryttargården och ha det bra. Jonatan svarar […]

Urfolksrätt – vad är det?

2019-05-21
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Urfolksrätt – vad är det?

Dagens blogginlägg handlar om urfolksrätt. Vad är det egentligen? Vilka folkrättsliga instrument finns det som berör urfolksrätt? Vad innebär renskötselrätten och finns det svenska domstolsavgöranden som rör urfolksrätt? Ett personligt tack till Marie B. Hagsgård, expert på minoriteter och urfolk i Europarådet, som varit behjälplig med texten. Urfolk Urfolk definieras i ILO-konventionen om ursprungsfolk och […]

Sambolagen – vad händer när ett samboförhållande tar slut?

2019-05-14
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Sambolagen – vad händer när ett samboförhållande tar slut?

Varför en sambolag? Det är väldigt vanligt att vara sambo i Sverige och idag lever cirka 1,5 miljoner personer i ett samboförhållande, vilket är drygt 30 procent av alla som lever i en parrelation.[1] Så har det inte alltid varit utan det var i slutet av 1960-talet som fler och fler personer i Sverige, liksom […]

Vapenbrott i dess olika former

2019-05-07
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Vapenbrott i dess olika former

Vapenbrott kan avse en stor mängd olika vapen eller vapenliknande föremål och straffet varierar från böter till fängelse i sex år. År 2018 skärptes straffskalorna med syfte att höja straffnivån generellt för de grövre formerna av vapenbrott. I detta blogginlägg ska jag bena ut vilka vapen som egentligen omfattas av vapenlagen och hur de olika […]

Vad är offentlighet och sekretess?

2019-04-30
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Vad är offentlighet och sekretess?

Varför man säger just offentlighet och sekretess, och t.ex. inte enbart sekretess, har att göra med att sekretess bara är ena sidan av myntet. När man bedömer om en uppgift om något hos t.ex. en domstol ska omfattas av sekretess, alltså att en uppgift ska vara ”hemlig”, tar man samtidigt ställning till om uppgiften inte […]

Nåd i brottmål

2019-04-23
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Nåd i brottmål

Dagens blogg handlar om nåd i brottmål, alltså möjligheten att befria någon från ett straff (brottspåföljd) eller mildra straffet. En ansökan om nåd kan enbart avse en dom som det inte längre går att klaga på, dvs som har vunnit laga kraft. En ansökan om nåd handlar vanligen om förhållanden som har inträffat efter domen […]

Hur förhörs barn och hur värderar domstolen deras uppgifter?

2019-04-16
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Hur förhörs barn och hur värderar domstolen deras uppgifter?

Barn under 15 år är ibland inblandade i brottmål som brottsoffer (målsäganden) eller vittnen. De kan även vara misstänkta men det är mycket ovanligt att domstolen prövar skuldfrågan genom en s.k. bevistalan (läs mer om det här). I debatten har på senare tid uppmärksammats hur förhör med barn under 15 år går till. Detta efter […]

Självständiga domstolar och självständiga domare – ett besök av Sveriges Domareförbund

2019-04-09
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Självständiga domstolar och självständiga domare – ett besök av Sveriges Domareförbund

För någon vecka sedan besökte Johan Nordgren och Hanna Werth, ledamöter i Sveriges Domareförbunds styrelse, Södertörns tingsrätt och berättade om förbundets arbete i Sverige och internationellt – med fokus på domstolars och domares oberoende. Johan Nordgren stannade också kvar på tingsrätten för en diskussion om dessa frågor efter föredraget. Vi tyckte att det var så […]

Sakrätt i vardagen

2019-04-02
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Sakrätt i vardagen

Vad är sakrätt?   Detta inlägg ska beröra rättsområdet sakrätt, ett ämne som jag som skriver har undervisat bl.a. juriststudenter i under ett antal år. Till skillnad från många av de ämnen som vi tidigare berört i Domarbloggen är sakrätt något som jag gissar att ganska få personer utan juridisk utbildning har djupare kunskap om. […]

Villkorlig frigivning

2019-03-26
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Villkorlig frigivning

En person som dömts till fängelse i mer än en månad sitter vanligtvis i fängelse två tredjedelar av den tiden och friges sedan. Att någon friges tidigare på detta sätt kallas villkorlig frigivning. Frågan om villkorlig frigivning ska finnas eller inte är en fråga som dyker upp lite då och då i samhällsdebatten. Men vad […]