Högsta domstolens roll i rättskedjan

2020-01-21
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Högsta domstolens roll i rättskedjan

Högsta domstolens funktion Högsta domstolen är den tredje och sista instansen bland de allmänna domstolarna. Allmänna domstolar handlägger huvudsakligen tvistemål, brottmål och domstolsärenden. Målen och ärendena inleds normalt vid någon av landets tingsrätter. Tingsrättens avgöranden kan överklagas till hovrätten och hovrättens avgöranden till Högsta domstolen. Tingsrättens uppgift är att avgöra mål mellan enskilda samt mål […]

Vad händer om man inte kommer till domstolen?

2019-12-10
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Vad händer om man inte kommer till domstolen?

Det händer tyvärr ganska ofta att personer som kallats till olika förhandlingar vid domstol inte kommer. Detta leder till flera olika problem både för domstolen och för de övriga aktörerna som är inblandade i domstolens olika mål och ärenden. Om en förhandling t.ex. behöver ställas in betyder det i många fall att parter och vittnen, […]

Vad är skuldsanering?

2019-12-03
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Vad är skuldsanering?

Skuldsanering innebär att staten beslutar att en person ska bli fri från alla eller några av sina skulder efter att ha betalat av på skulderna under en period. Lite förenklat handlar det om att personen får leva på existensminimum i några år, oftast fem. Alla inkomster som överstiger den nivån går till att betala skulderna. […]

Snabbare lagföring

2019-11-26
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Snabbare lagföring

Efter årsskiftet kommer även domstolarna i Södertörns och Nacka tingsrätter att delta i det projekt med snabbare lagföring som idag bedrivs i Attunda, Solna och Norrtälje tingsrätter. Även Södertälje tingsrätt kommer att omfattas av projektet, men först efter sommaren 2020.   Bakgrund Från allmänhet och politiskt håll har det under många år funnits en önskan […]

Ålands tingsrätt – en domstol men två lagar!

2019-11-19
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Ålands tingsrätt – en domstol men två lagar!

I oktober besökte jag och min domarkollega Christina Kopparberg tingsrätten i Mariehamn på Åland. När vi, efter en lite längre seglats än vi först tänkt oss, väl kom fram med färjan till Åland fick vi ett mottagande som vi inte kommer att glömma. Lagmannen där, Kristina Fagerlund, och hennes kollegor hade tagit fram ett fantastiskt […]

Besök av ungersk domare

2019-11-14
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Besök av ungersk domare

Under oktober månad hade tingsrätten besök av en ungersk domare, Dr. Zengődiné Dr. Lascsik Lívia, som arbetar som domare vid en domstol i första instans i en distriktsdomstol (Szekszárdi Járásbíróság) i staden Szekszárd, ca 100 km söder om Budapest. Besöket ägde rum inom ramen för European Judicial Training Network (EJTN) – som är ett nätverk […]

Särskild företrädare för barn

2019-11-05
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Särskild företrädare för barn

När utses en särskild företrädare?  När ett barn under 18 år utsätts för brott är huvudregeln att barnet, likt en vuxen, företräds av ett målsägandebiträde under rättsprocessen och att det är barnets vårdnadshavare som beslutar om barnets deltagande i processen. Om det är barnets vårdnadshavare som är misstänkt för brottet, eller om vårdnadshavaren står i […]

Företagsrekonstruktion

2019-10-29
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Företagsrekonstruktion

Inledning Företagsrekonstruktion är ett särskilt rättsligt förfarande som syftar till att återställa livskraften hos ett i grunden lönsamt företag som av någon anledning hamnat i en ekonomisk kris. Det kan exempelvis handla om en underleverantör till ett stort företag som flyttar sin verksamhet eller försätts i konkurs eller ett företag som vuxit och fått en […]

Grupptalan

2019-10-15
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Grupptalan

Grupptalan är en särskild taleform där någon utan fullmakt för talan för flera personer som gått samman i en grupp. Gruppens medlemmar är inte parter i rättegången och behöver inte själva medverka aktivt. Möjligheten att föra grupptalan finns i flera länder. I USA är det vanligt förekommande. Där kallas det class action och har funnits […]

Helena Jäderblom: Erfarenheter från Europadomstolen och dess förhållande till de nationella domstolarna

2019-10-08
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Helena Jäderblom: Erfarenheter från Europadomstolen och dess förhållande till de nationella domstolarna

”Den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, eller Europadomstolen, inrättades år 1959 och har sitt säte i Strasbourg. Domstolen har kompetens att pröva klagomål från såväl enskilda personer som medlemsstater i syfte att bedöma om det har skett en kränkning av någon av de medborgerliga eller politiska rättigheter som skyddas av den Europeiska konventionen för […]