Arbetstvister på tingsrätten och vid Arbetsdomstolen

2017-10-17
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Arbetstvister på tingsrätten och vid Arbetsdomstolen

Vi (Lisa Anestål och Susanne Forssman) arbetar som domare på Södertörns tingsrätt. Vi har tidigare arbetat som rättssekreterare vid Arbetsdomstolen och har därför ett särskilt intresse för arbetsrätt. Vår kollega rådmannen Lars Brandt bloggade nyligen om hur det är att arbeta på Högsta domstolen som är sista instans för straff- och civilrättsliga mål (http:/www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/att-arbeta-i-hogsta-domstolen). Vi […]

Praktikvecka vid tysk domstol

2017-10-10
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Praktikvecka vid tysk domstol

I början av september i år tillbringade jag en vecka på Amtsgericht Lampertheim, som är en tysk motsvarighet till en svensk tingsrätt. Arrangör för utbytet var en organisation inom EU som heter European Judicial Training Network (EJTN), som har till syfte att öka förståelse, förtroende och samarbete mellan domare respektive åklagare i de olika EU-länderna. […]

Förenklade tvistemål

2017-10-03
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Förenklade tvistemål

På Södertörns tingsrätt har vi mål och ärenden av många olika slag. En stor del av målen är tvistemål (mål mellan enskilda parter). Tvistemålen delas in i dispositiva och indispositva mål. Ett indispositivt mål är ett mål där staten har ett visst intresse av att se till att tvisten blir löst på ett korrekt sätt […]

Nu träffar vi Julia igen!

2017-09-26
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Nu träffar vi Julia igen!

Det har blivit hög tid att träffa vår notarie Julia Högberg igen. Sist vi träffade henne var i månadsskiftet mars/april. Då hade hon nyligen påbörjat sin notarietjänstgöring och tyckte att det mesta var nytt. Det var mycket praktiska frågor som att ansvara för salstekniken och att hjälpa till med handläggningen av olika mål som upptog […]

Hur är det att arbeta hos JO?

2017-09-19
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Hur är det att arbeta hos JO?

I ett tidigare blogginlägg (http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/att-arbeta-i-hogsta-domstolen/) beskrev rådmannen Lars Brandt hur arbetet i Högsta domstolen går till. En annan arbetsplats som lockar många domarutbildade jurister som vill ha ytterligare erfarenhet efter domarutbildningen är JO. Jag är nybliven rådman vid Södertörns tingsrätt och innan jag började på tingsrätten arbetade jag hos JO i mer än fyra år, […]

Öppet hus på tingsrätten!

2017-09-12
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Öppet hus på tingsrätten!

Lördagen den 16 september 2017 mellan kl. 10.00 – 16.00 anordnar Huddinge kommun ”En dag för Flemingsberg” och i samband med detta har Södertörns tingsrätt öppet hus . Det är Huddinge kommun som har tagit initiativ till dagen och syftet är bl.a. att visa upp det nya Flemingsberg. Förutom att arrangemanget kommer att ha en […]

Att arbeta i Högsta domstolen

2017-09-05
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Att arbeta i Högsta domstolen

Många av oss domare har gått den traditionella domarbanan. Vi har alltså suttit ting och under några år arbetat som icke ordinarie domare i tingsrätt och hovrätt. För att bli ordinarie domare krävs normalt också att man skaffar sig andra erfarenheter. Det finns flera sätt att bredda sin kompetens. Många arbetar i Regeringskansliet, med bl.a. […]

40 år som domare

2017-08-29
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
40 år som domare

Per Backström har arbetat ungefär 40 år som domare och i mars nästa år går han i pension. Inte en dag har han tvekat över att han har hamnat rätt även om det faktiskt var en slump som gjorde att han började läsa juridik i Uppsala en gång i tiden. – Jag hade inte sett […]

Preskription av brott

2017-08-22
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Preskription av brott

I början av sommaren fattade vi på Södertörns tingsrätt ett beslut i ett uppmärksammat brottmål. I målet hade en idrottsledare åtalats för grovt sexuellt utnyttjande bland annat av underårig och person i beroendeställning. Mannen var häktad i sin frånvaro eftersom han, trots att preskriptionstiden för brotten närmade sig sitt slut, inte gick att få tag […]

När barn är misstänkta och utreds för brott

2017-06-13
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
När barn är misstänkta och utreds för brott

Med anledning av SVT:s dokumentär Fallet Kevin har jag som domare fått många frågor om hur det går till när barn är misstänkta och utreds för brott. Jag har ingen insyn i Kevin-fallet och kan därför inte svara på frågor om just det fallet. Däremot ska jag försöka svara på några frågor om vad som […]