Söker domstolen efter sanningen?

2019-09-25
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Söker domstolen efter sanningen?

En vanlig uppfattning är att när något hamnar i domstol så kommer det äntligen redas ut hur det verkligen ligger till. Har Kalle misshandlat Pelle? Har Stina ingått ett avtal med Karin? I domstolen kommer sanningen att komma fram, tänker man sig. På ett sätt stämmer detta. Rättegångar handlar om saker som hänt i verkligheten […]

Klarspråksarbetet tar sig över Atlanten

2019-09-17
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Klarspråksarbetet tar sig över Atlanten

Emil Nordin jobbade som tingsnotarie på Södertörns tingsrätt år 2015 till 2016 och är numera tingsfiskal. I juni kom han tillbaka till hovrätten efter ett år som student på Harvard Law School. I texten nedan berättar han mer om sin tid i USA.   Studier i USA I augusti 2018 tog jag tjänstledigt från hovrätten […]

Kronvittnen och anonyma vittnen

2019-09-10
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Kronvittnen och anonyma vittnen

I många typer av mål i domstolarna är vittnen viktig bevisning och varje år vittnar omkring 100 000 människor i Sverige. Vittnen förekommer i stort sett i alla slags förhandlingar på tingsrätten, men vanligast är kanske att de förknippas med brottmål. I brottmål kan man enkelt uttryckt säga att ett vittne är någon som antingen sett […]

Rättshjälp

2019-09-03
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Rättshjälp

Vad är rättshjälp? Om du hamnar i en tvist som du och din motpart inte kan lösa kan du behöva ta hjälp av en advokat eller annan jurist (ett ombud). För att kunna betala kostnaderna för ombudet ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Det ingår normalt också rättsskydd i helförsäkringar av […]

Hjälp till föräldrar som inte kommer överens om barnen

2019-08-27
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Hjälp till föräldrar som inte kommer överens om barnen

Landets tingsrätter mottar varje år ett mycket stort antal mål som rör föräldrars tvist om gemensamma barn i fråga om vårdnad, boende och umgänge. Att inte komma överens om vad som ska gälla för barnet kan vara påfrestande för föräldrarna, men många gånger kommer också barnet att påverkas negativt av att föräldrarna inte kan enas. […]

Unga nämndemän – finns det?

2019-06-13
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Unga nämndemän – finns det?

Många nämndemän i Sveriges domstolar har uppnått en viss ålder. Ibland är det här något som kritiseras, att nämndemannakåren är alltför gammal helt enkelt och därmed inte är ett representativt urval av hela befolkningen. Ibland höjs det också kritiska röster som säger att nämndemännen inte heller är representativa för samhället när det handlar om ursprung. […]

Fel i fastighet

2019-06-04
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , ,
Fel i fastighet

Det är nog ingen överdrift att säga att den största affären i livet för många människor är när man köper sitt eget boende. Men drömhuset kan ibland bli till en mardröm och i slutändan kan man hamna i domstol. De tvister som kommer till domstolen och som handlar om fastighetsköp brukar vanligen handla om att […]

Att hjälpa en nödställd – vad finns det för skyldigheter?

2019-05-28
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Att hjälpa en nödställd – vad finns det för skyldigheter?

Skorpan och Jonatan har nyss återförenats i Körsbärsdalen. Ändå tänker Jonatan riskera livet genom att ge sig i väg till Katlagrottan för att försöka rädda upprorsledaren Orvar. Skorpan ifrågasätter detta. Varför måste Jonatan ge sig ut på nånting så farligt när han kan sitta hemma vid elden i Ryttargården och ha det bra. Jonatan svarar […]

Urfolksrätt – vad är det?

2019-05-21
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Urfolksrätt – vad är det?

Dagens blogginlägg handlar om urfolksrätt. Vad är det egentligen? Vilka folkrättsliga instrument finns det som berör urfolksrätt? Vad innebär renskötselrätten och finns det svenska domstolsavgöranden som rör urfolksrätt? Ett personligt tack till Marie B. Hagsgård, expert på minoriteter och urfolk i Europarådet, som varit behjälplig med texten. Urfolk Urfolk definieras i ILO-konventionen om ursprungsfolk och […]

Sambolagen – vad händer när ett samboförhållande tar slut?

2019-05-14
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Sambolagen – vad händer när ett samboförhållande tar slut?

Varför en sambolag? Det är väldigt vanligt att vara sambo i Sverige och idag lever cirka 1,5 miljoner personer i ett samboförhållande, vilket är drygt 30 procent av alla som lever i en parrelation.[1] Så har det inte alltid varit utan det var i slutet av 1960-talet som fler och fler personer i Sverige, liksom […]