Expeditionsvakt – ett arbete för den som gillar att ha många bollar i luften

bemötandeexpeditionsvaktordningsvaktservice

I veckans blogginlägg träffar jag service- och säkerhetschefen Åsa Sandström och två av tingsrättens expeditionsvakter, Jimmy Andeblom och Carl Oscarsson. Vi börjar väl där alla våra besök börjar, nämligen i säkerhetskontrollen!

Jimmy Andeblom och Åsa Sandström

Säkerhetskontrollen

De första representanterna för tingsrätten som en besökare möter är våra expeditionsvakter. Besökaren träffar dem inledningsvis i vår säkerhetskontroll. Syftet med säkerhetskontrollen är dels att se till att olagliga föremål som knivar och skjutvapen inte kommer in på domstolen, dels att se till att föremål som är olämpliga i domstolsmiljö, till exempel på grund av att de är brandfarliga, inte heller kommer in på domstolen.

Nöjda brukare

I vår senaste brukarundersökning har våra besökare varit mycket nöjda med själva säkerhetskontrollen och sagt att det känns tryggt att en säkerhetskontroll genomförs av alla som kommer till domstolen. Just säkerhets- och trygghetsfrågor är en central del av expeditionsvakternas arbete. Expeditionsvakterna ansvarar för säkerheten också i tingsrättens allmänna utrymmen och även inne i våra förhandlingssalar. ”För att öka tryggheten i de allmänna utrymmena har vi ett särskilt patrulleringsschema så att den som kommer till tingsrätten ständigt ska känna att det finns representanter för domstolen också i de allmänna lokalerna, beskriver Åsa Sandström. Hon och kollegorna är överens om att det inte är muskelstyrkan som är det centrala i arbetet utan att man i stället kommer allra längst med ett respektfullt bemötande.” Det gäller att ha byggt upp en bra relation redan i säkerhetskontrollen. Om jag har skapat en bra relation med personen redan då har jag ett bättre utgångsläge om jag senare måste ingripa inne i lokalen, förklarar Carl Oscarsson.

Carl Oscarsson

”Vi har som utgångspunkt att behandla varenda person som kommer till oss med största respekt. Det genomsyrar hela organisationen, fyller Jimmy Andeblom i, och påpekar att de pratar mycket sinsemellan om det goda bemötandet. – Många har träffat en ordningsvakt på krogen om de har varit stökiga och då har mötet inte alltid varit så positivt. Den bilden vill vi förändra. Vi har också sagt att vi tror att vårt bemötande, som är den första kontakten med tingsrätten, verkligen kan påverka hela upplevelsen av besöket på domstolen, fortsätter Carl Oscarsson.
”Vi blir så klart jätteglada när vi hör att åklagare, advokater och biträdande jurister på dialogmöten säger att era expeditionsvakter inte gör någon skillnad på person, och att det också är vad deras klienter upplever. Då har vi uppnått det vi vill, avslutar Jimmy Andeblom.

Säkerheten och trygghet

När det gäller säkerheten i förhandlingssalarna samarbetar expeditionsvakterna med domarna.
”Det kan handla om att en eller flera vakter behövs i salen för att hålla ordning på besökare till att vi har ett läge där vi måste hålla en mycket hög säkerhetsnivå. Då håller vi förhandling i vår säkerhetssal och vi kan ta hjälp från polisen med personalresurser, berättar Åsa Sandström. Inifrån förhandlingssalarna har domarna dessutom alltid möjlighet att larma expeditionsvakterna om något oförutsett skulle inträffa.
Expeditionsvakternas ansvar för tryggheten sträcker sig så oändligt mycket längre än enbart till ordningsfrågor. Expeditionsvakterna har dessutom utbildning i hjärt- och lungräddning. – Vi har faktiskt räddat livet på människor som har fått en infarkt här på tingsrätten, berättar Åsa Sandström. Dessutom har expeditionsvakterna ansvar för brandskyddet och utbildar övrig personal i de frågorna.
Expeditionsvakterna förväntas varken kunna hantera säkerhetskontrollen eller ha särskilda förkunskaper gällande brandskydd när de börjar arbeta på tingsrätten. Detta lär de sig genom olika internutbildningar. 

Serviceansvar

Förutom säkerhets och trygghetsfrågor har expeditionsvakterna också ett stort serviceansvar.
”Vi har arbetspass i vår expedition tillsammans med den fasta personalen där. Det hänger samman med att larmet från förhandlingssalarna alltid kommer till expeditionen Då har vi snabbt behövt rycka ut och det har varit viktigt att vi har varit i närheten. I expeditionen svarar vi på frågor från våra brukare, vi bokar studiebesök och vi ser till så att de som har varit med på en rättegång, till exempel vittnen, får ersättning för resa till och från tingsrätten och förlorad arbetsinkomst, beskriver Carl Oscarsson. Serviceansvaret för expeditionsvakterna omfattar också domstolens egen personal. Exempelvis hämtar expeditionsvakterna upp post från varje avdelning och hjälper till med tekniska frågor i salarna. När det gäller salstekniken finns det internutbildning på tingsrätten för den som börjar arbeta som expeditionsvakt.
Expeditionsvakterna samarbetar hela tiden med tingsrättens domstolsvärdar och vittnesstödet.
”Vi märker om det är någon som behöver extra stöd inför en förhandling och då kan vi slussa den personen vidare till vårt vittnesstöd, berättar Jimmy Andeblom.

Roligt, omväxlande och ansvarsfullt

Expeditionsvakterna på Södertörns tingsrätt är en grupp om sju personer. För närvarande består gruppen av fem män och två kvinnor. Den typiske expeditionsvakten måste klara av att ha många bollar i luften och samtidigt kunna prioritera. ”Kommer det ett larm måste man springa på en gång, då är det bara att släppa det man har för händerna förtydligar Jimmy Andeblom. De som redan arbetar som expeditionsvakter beskriver arbetet som roligt, omväxlande och enormt ansvarsfullt. ”Vi har roligt tillsammans och stöttar varandra i arbetet hela tiden, annars skulle det inte fungera, påpekar både Jimmy Andeblom och Carl Oscarsson.

Vill du veta mer om våra domstolsvärdar och vittnesstödet som också omnämndes i bloggen? Läs vidare.
Är du kallad som vittne till tingsrätten? | Domarbloggen
Så här välkomnar vi besökande till tingsrätten | Domarbloggen