Vad är restriktioner?

frihetsberövadhäktningkollusionsfararestriktioner

En person som häktas kan få sina kontakter med omvärlden begränsade under utredningen av det misstänkta brottet. Det kallas för restriktioner. Det är rätten som, efter begäran från åklagaren, beslutar om den misstänkte ska sitta häktad med restriktioner eller inte. Ett sådant beslut får bara fattas om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (det vill säga endast om den misstänkte är häktad på grund av kollusionsfara). De restriktioner som kan komma i fråga är till exempel att den misstänkte förbjuds att ta emot besök från andra än personal från Kriminalvården eller sin advokat, att skicka och ta emot brev, att vistas i gemensamma utrymmen på häktet eller följa vad som händer i omvärlden.