Snabbare lagföring – projektet rullar vidare

avgöra på handlingarnabrukarundersökningprojektSnabbare lagföringSnabbspår

Som vi tidigare berättat om deltar Södertörns tingsrätt i projektet Snabbare lagföring sedan januari 2020. För er som inte är bekanta med vad projektet innebär kan ni läsa mer om det i tidigare inlägg på bloggen (Snabbare lagföring | Domarbloggen)

Utfall under 2021

Ofta innebär projekt av olika slag att man lyfter ut en liten del av en organisations verksamhet och prövar något nytt, samtidigt som övrig verksamhet fortsätter som tidigare. Snabbare lagföring fungerar dock på ett helt annat sätt. Den rör inte någon liten del av domstolens verksamhet utan har på mycket kort tid kommit att bli en mycket stor del av det vi håller på med. Detta har varit möjligt genom att projektet inte innebär några nya arbetsuppgifter för domstolen. Vi prövar fortfarande de åtal som kommer in på samma sätt vare sig de ingår i Snabbare lagföring eller inte. Vad projektet i stället medför är att det mesta är förberett så att vi kan lägga mindre tid på rena administrativa åtgärder.

Av de brottmål som Södertörns tingsrätt avgör är numera ca 60 procent mål som handlagts inom Snabbare lagföring. Under januari till oktober i år rör det sig om drygt 2 800 mål som kommit in till domstolen. Under hela projekttiden är vi nu uppe i nästan 5 400 mål. Det som är särskilt glädjande är att alla myndigheter som ingår i projektet, det vill säga förutom tingsrätten även Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården, inte har några balanser att tala om vilket gör att den genomsnittliga tiden från brott till dom fortfarande ligger under sex veckor, trots den stora mängden mål som avgörs.

Vad gäller de brott som huvudsakligen handläggs inom Snabbare lagföring så sticker några ut. Klart flest mål handlar om innehav av narkotika och därefter kommer bruk av narkotika. På tredje plats kommer olovlig körning, det vill säga fall där någon kört till exempel bil utan att ha något körkort. På fjärde plats återfinns olika fall av stöld, främst från butik, och på femte plats drograttfyllerier. Utöver dessa brott är brott mot den s.k. knivlagen, alkoholrattfylleri och andra trafikförseelser vanligt förekommande. I ungefär 70 % av fallen avgörs målet utan att någon förhandling hålls. Det rör sig då om brott där påföljden bestäms till böter. I övriga fall genomförs en förhandling inom någon eller några veckor från det att tingsrätten fått in målet.

Brukarundersökning

Södertörns tingsrätt genomför regelbundet undersökningar där vi frågor personer som åtalats för brott eller som av andra skäl kallats till tingsrätten hur de upplevt rättsprocessen vid tingsrätten. I år har denna undersökning haft en särskild inriktning mot de som varit åtalade inom snabbspåret. Undersökningen är inte helt färdigställd och vi kommer återkomma här på bloggen med mer information om undersökningen senare i höst. Redan nu kan vi dock säga att många är väldigt nöjda både med processen som sådan samt den information och bemötande som de fått. Vissa citat är särskilt glädjande att ta del av.

-Tiden från polisförhör till dom gick snabbt. Jag är förvånad över att det går så fort. Jag kan bara se positiva saker med det. Skönt att det är över och jag vill inte hamna i domstol igen. Nu ser man ju att allt fungerar och är effektivt, tvärtemot vad som sägs i media ibland.

Men mer om detta kommer som sagt senare i år.

Projektet fortsätter

Sedan förra gången vi skrev om Snabbare lagföring har en utredning lag fram ett förslag om ett permanentat införande av arbetssättet i hela landet. Utredningens förslag kan ni ta del av här.

Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål – Regeringen.se

Regeringen har skickat ut förslaget på remiss och förhoppningsvis kan en proposition läggas fram under nästa år.

Regeringen har också beslutat om att utvidga försöksverksamheten. Under 2022 kommer därför arbetssättet att införas vid följande domstolar.

 • Sundsvalls tingsrätt
 • Umeå tingsrätt
 • Östersunds tingsrätt
 • Örebro tingsrätt
 • Uppsala tingsrätt
 • Alingsås tingsrätt
 • Borås tingsrätt
 • Skaraborgs tingsrätt
 • Eksjö tingsrätt
 • Jönköpings tingsrätt
 • Linköpings tingsrätt
 • Malmö tingsrätt