Snabbare lagföring – även för unga

lagöverträdarepolisenSnabbare lagföringsocialnämndstraffvarning

Vi har här på bloggen vid olika tillfällen berättat om det projekt med Snabbare lagföring som bedrivits bland annat vid Södertörns tingsrätt och som nu är spritt över hela landet. I somras föreslog också den dåvarande regeringen att projektet skulle permanentas och omfatta hela landet från och med den 1 januari 2023. Riksdagen förväntas godkänna lagändringarna inom kort.

Snabbare lagföring har varit inriktad på myndiga lagöverträdare. De som misstänkts för brott och som varit mellan 15 och 17 år har dock sedan en tid tillbaka fått ett eget snabbspår. Fokus för detta snabbspår har dock inte legat på hanteringen av eventuella åtal i domstol utan på att korta de tider som det tidigare tagit för Polismyndigheten och socialnämnderna att hantera ärendena.

Utgångspunkten för snabbspåret för unga är att det främst handlar om enklare brott, vilket innebär att det är polisen som leder förundersökningen utan att behöva koppla in en åklagare. Det finns dock möjlighet att även hantera allvarligare brott inom snabbspåret. I så stor utsträckning som möjligt hörs den unge på plats av polisen. Om detta inte är möjligt kallas den unge och dennes föräldrar till ett förhör som normalt hålls inom en till tre veckor beroende på utredningens karaktär. Även sociala myndigheter underrättas om förhöret och har då möjlighet att närvara och på så sätt också får möjlighet att etablera en direkt kontakt med den unge och dennes vårdnadshavare.

Polismyndigheten begär också in ett yttrande från socialnämnden där nämnden får ta ställning till och föreslå om den unge behöver vård eller annan hjälp för att inte återfalla i brott. När förundersökningen är färdigställd överlämnas ärendet till åklagare som bland annat kan besluta om straffvarning eller väcka åtal mot den misstänkte.

En straffvarning innebär att den misstänkte inte får någon påföljd/straff för brottet. I stället kallas den unge till ett möte med åklagaren. Om den unge begår ett nytt brott kan straffvarningen återkallas och åtal väckas då för både det gamla och det nya brottet.

Om åtal väcks kommer domstol att hålla en förhandling inom två eller sex veckor, beroende på hur allvarligt brottet är.

Precis som för vuxna lagöverträdare har snabbspåret för unga inneburit en avsevärt kortad utredningstid. Handläggningen hos Polismyndigheten har till exempel sjunkit från 50 till 25 dagar jämfört med föregående år.

Vill du läsa mer om projektet snabbare lagföring?

Snabbare lagföring | Domarbloggen

Brukarundersökningar i våra snabbspårsmål | Domarbloggen

Snabbare lagföring – projektet rullar vidare | Domarbloggen

Snabbare lagföring – ett år senare | Domarbloggen