Vilka får offentlig försvarare?

försvarareoffentligförsvararetilltalad

Det är många som hör av sig till tingsrätten och vill ha en offentlig försvarare. Till skillnad från vad många tror så har man i många fall inte rätt till en offentlig försvarare. Rätt har man nämligen bara om man sitter anhållen/häktad eller om man är misstänkt för ett brott som ger minst sex månaders fängelse. I alla andra fall måste tingsrätten pröva om det finns behov av en offentlig försvarare.
I lagen anges tre olika situationer där ett behov kan finnas. Enkelt uttryckt har man rätt till försvarare om

  1. utredningen är komplicerad
  2. påföljdsvalet (valet av straff) är svårt
  3. den misstänktes personliga förhållanden är sådana att det finns ett behov av biträde

Om domstolen inte anser att någon av dessa förutsättningar är uppfyllda har man alltså inte rätt till en offentlig försvarare. Vill man ändå ha hjälp av en advokat eller annan jurist får man själv anlita denne. Som misstänkt har man nämligen alltid rätt att ta hjälp av någon inför till exempel ett polisförhör eller vid en rättegång.

Vem betalar för den offentlige försvararen?

En vanlig missuppfattning bland många som hör av sig till tingsrätten är att en offentlig försvarare är gratis. Så är det inte. Skillnaden mellan en privat och offentlig försvarare är att staten betalar ersättning till den offentlige försvararen. Om den åtalade döms för brottet ska han eller hon normalt betala tillbaka försvararens ersättning till staten. För den som tjänar över 260 000 kr om året gäller normalt full återbetalning. Tjänar man mindre ska man normalt bara betala en del av kostnaden. Den private försvararen får den åtalade betala själv. Vid en frikännande dom kan dock den åtalade begära att få ersättning från staten för den kostnad som han eller hon haft för sin försvarare.

Hur kan jag förbereda mig för en rättegång?

Tingsrätten kan inte ge några råd om hur man som åtalad ska agera vid exempelvis en rättegång. Sådana råd kan bara en försvarare lämna. Du kan också läsa mer om detta på vår hemsida http://www.sodertornstingsratt.domstol.se där du också kan gå en virtuell tur i domstolens lokaler.
Om du ändå känner dig osäker på hur det går till i domstolen kan du alltid gå på någon annan rättegång innan din egen. I princip alla förhandlingar vid domstolen är offentliga och vem som helst är välkommen som åhörare. Vid Södertörns tingsrätt genomförs dagligen en stor mängd förhandlingar. Om du har tid är du välkommen att sitta med och lyssna på en annan förhandling. I domstolens reception finns elektroniska anslagstavlor där dagens förhandlingar framgår. Du kan alltid ringa eller maila till oss för att höra vilka förhandlingar som kan vara lämpliga att gå på om du vill veta mer om hur det går till här i domstolen.
Slutligen vill jag tillägga att alla som arbetar på domstolen är mycket medvetna om hur nervöst det kan vara för den som för första gången är kallad till en förhandling. Vi som arbetar som domare försöker alltid göra vårt yttersta för att förklara vad som händer inne i salen och skapa en stämning som gör att alla ska känna sig så bekväma som man nu kan vara i en rättegång.