Vad tycker du om bemötandet på Södertörns tingsrätt?

Britt Björneke
2016-10-04
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Det är en av de frågor vi under två veckor i oktober ställer till besökare på tingsrätten. De som får frågorna är vittnen, åtalade, brottsoffer och parter i t.ex. familjemål, som varit på en förhandling (dvs. en rättegång eller annat sammanträde) på tingsrätten. Vi som frågar arbetar alla på tingsrätten som handläggare, notarier, domare eller […]

Så här välkomnar vi besökande till tingsrätten

Britt Björneke
2016-08-31
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Många besökare på tingsrätten är ovana och osäkra De allra flesta människor i Sverige har aldrig besökt en tingsrätt. Enbart 16 procent av befolkningen besöker någon gång i sitt liv en domstol. Det är därför naturligt att många besökare känner sig osäkra när de kallas till domstolen som part i tvistemål, vittne, målsägande eller åtalad. […]

Familjemedlare hjälper parterna i vårdnadsmål att komma överens

Britt Björneke
2016-08-23
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

När beslutar tingsrätten om medling? I många av våra mål om vårdnad av gemensamma barn och deras boende och umgänge med ena föräldern efter en separation är konflikten mycket hög mellan föräldrarna. Rättsprocessen gör också att konflikten ökar i och med att parterna gärna framhåller de negativa sidorna hos varandra. Mitt i denna konflikt står […]

Internationella domstolsforskare berömmer utvecklingsarbetet på tingsrätten

Britt Björneke
2016-06-14
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Den 2 till 3 juni anordnade vi två seminarier på Södertörns tingsrätt om utvecklingsarbete på domstolarna med forskarna Francesco Contini från Italien och Richard Mohr från Australien. Under första seminariedagen fick de ta del av vårt kvalitetsarbete på domstolen och gav oss feedback. Dag två hade vi bjudit in även andra domstolar som presenterade några […]

Alla ska förstå vad som sägs i rättegången och i domar och beslut

Britt Björneke
2016-04-25
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Alla förstår inte det juridiska språket Alla som inte förstår svenska har rätt till tolkning i rättegången. Dessutom finns det möjlighet att få domen översatt till det språk man talar. Men tyvärr är det så att också många svensktalande personer tycker att språket i domar och beslut och i rättegångarna är krångligt och där finns […]