Vad menas egentligen med ”oaktsam våldtäkt”?

Erica Hemtke
2020-05-05
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Vad menas egentligen med ”oaktsam våldtäkt”?

Inledning och slutsats Det nya brottet oaktsam våldtäkt infördes 2018. Namnet på det nya brottet är omdiskuterat. Det kan lätt missuppfattas och det händer också att personer gör sig lustiga över det. I detta blogginlägg ska jag försöka att översiktligt beskriva vad som gäller. Redan inledningsvis vill jag dock säga att kravet på oaktsamhet inte […]

”Hedersrelaterat” våld och förtryck. Vad menas? Och vad görs?

Erica Hemtke
2019-03-19
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
”Hedersrelaterat” våld och förtryck. Vad menas? Och vad görs?

Det som brukar kallas för hedersrelaterat våld och förtryck är något som har fått stor uppmärksamhet i Sverige under senare år. Företeelsen uppmärksammades under senare hälften av 1990-talet till följd av ett antal hedersrelaterade mord. Fokus låg därför till en början på det hedersrelaterade grova våldet. Därefter har uppmärksamheten breddats till att gälla också andra […]

Den nya lagstiftningen om straffrättsligt skydd för transpersoner och hur den kom till

Erica Hemtke

Tidigare har några kollegor till mig bloggat om olika uppdrag som domare ibland får. Ibland medverkar vi på olika sätt till att ta fram ny lagstiftning. Ett uppdrag som jag har haft är att utreda behovet av ett stärkt straffrättsligt skydd för transpersoner. Jag skulle samtidigt utreda om uttrycket ”könsöverskridande identitet eller uttryck” borde ändras […]

Vilken uppgift har domstolen i ett brottmål? Vad får domstolen pröva? Några svar på frågor som ställts i debatten om Fittjamålet

Erica Hemtke
2018-05-29
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , ,
Vilken uppgift har domstolen i ett brottmål? Vad får domstolen pröva? Några svar på frågor som ställts i debatten om Fittjamålet

Jag var rättens ordförande när tingsrätten dömde i det så kallade Fittjamålet. Efter domen har jag följt den debatt som den friande domen ledde till, både på sociala medier och i mer traditionella medier. Debatten har spretat och allt uppmuntrar inte till en dialog. Jag tänker då särskilt på hatiska, hetsande och ibland rent rasistiska […]

Vad får man för straff för narkotikabrott?

Erica Hemtke
2016-08-16
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Straffet kan bli allt från böter till ett flerårigt fängelsestraff. Vilket straffet blir beror på vad som har hänt i det enskilda fallet. Narkotikastrafflagen har 4 olika straffskalor för narkotikabrott. Det finns en straffskala var för ringa narkotikabrott (böter eller fängelse i upp till och med 6 månader), narkotikabrott av ”normalgraden” (fängelse i lägst 14 […]